Billigere lån med energioppgradering

Alle tjener på energieffektivisering, men det koster. Nå lanserer Vilda og Sparebanken Vest en tjeneste som lar deg beregne hvor mye akkurat du kan spare på ulike tiltak —  i retur tilbyr de deg gunstigere rente.  

vilda, billigere lån med energismart hjem

Lurer du på om du har råd til å etterisolere boligen eller installere varmepumpe? De riktige energieffektiviseringstiltakene lønner seg alltid på sikt, men større oppgraderinger koster ofte mye penger her og nå. 

Finn ut hvilke tiltak som gir best effekt for din bolig: beta.vilda.no 

Fortsatt stigende renter og store boliglån hindrer mange i å gjøre nøvendige energisparende tiltak. 

Hva om du fikk lavere rente dersom du reduserer energibruken?  

Kombinasjonen av kutt i strømregning og kutt i boliglånsrenten kan ha stor effekt på hverdagsøkonomien, og gjøre det lettere å klare kostnadene ved en oppgradering. 

Avhengig av energioppgradering  

Hvis vi skal lykkes med omstillingen bort fra fossil energi, trenger vi mye ren kraft —og det raskt. 

Den reneste strømmen er den vi ikke bruker, og den eneste måten å dekke kraftbehovet i Norge på kort sikt er ved å effektivisere bruken av strøm. 

Energieffektivisering er bra for alle: du får lavere strømregning, nettselskapet slipper å bygge ut unødvendig kapasitet, samfunnet kan elektrifiseres raskere, og vi slipper å bygge ned urørt natur. 

Strenge krav på vei 

I bakgrunnen spøker EUs oppdaterte direktiv for energibruk i boliger (EPBD). De nye reglene er ikke vedtatt enda, men det er forventet at det vil komme krav om at de 15% minst energieffektive boligene skal oppgraderes innen 2030.  

Her kan du lese hva Naturvernforbundets skrev da dette direktivet var på høring i Norge i 2022.

Huseierens landsforbund har beregnet at dette rammer over 200 000 norske boliger. Innen 2033 skal de nest dårligste være oppgradert. 

Ansvaret ligger hos den enkelte boligeier. Hvis huset ditt er av eldre dato, er det gode sjanser for at du kommer til å få krav om energioppgradering i løpet av de neste syv til ti årene – om ikke før. 

Finn ut hva som lønner seg for din bolig 

Det er ikke uten videre enkelt å vite hvilke tiltak som lønner seg mest for akkurat din bolig. Dette prøver Vilda å gjøre noe med. Ved å tilby en energikalkulator som tar utgangpunkt i offentlige data om boligen din, noen enkle spørsmål som du svarer på selv, og koblet med kunnskap om effekten av ulike tiltak, kan kalkulatoren foreslå tiltak og vise hvor mye disse vil spare deg i form av energiforbruk, strømregning og CO2-utslipp hver år. 

Her er resultatet etter å ha sjekket energieffektiviseringspotensialet for en leilighet i Bergen sentrum som er dårlig isolert, men har nye vinduer. Hele 32% lavere forbruk, og, ikke minst, en oppgradering fra av energimerking fra G (dårligste) til E som vil sørge for at boligen er i tråd med de nye reglene i mange år fremover. 

Kalkulatoren kan brukes av alle, uavhengig av om du er interessert i et grønt oppgraderings- eller boliglån fra Sparebanken Vest. 

Energismart.no har mottat prosjektmidler fra Stiftelsen Sparebanken Vest. Denne støtten legger ingen føringer for hva vi publiserer, og Naturvernforbundet Hordaland (som står bak Energismart) er redaksjonelt uavhengige.