Om Energismart

Energismart er et prosjekt under Naturvernforbundet som har som mål å gjøre det enklere for deg å ta energismarte valg i boligen din.

Vårt energiforbruk er en indirekte årsak til klimagassutslipp. Gode energi- og klimaløsninger for hele bygningskroppen er derfor en viktig del av en omstilling til en mer miljøvennlig hverdag.

Med støtte fra en rekke ulike partnere i offentlig og privat sektor jobber Naturvernforbundet med å presentere gode løsninger for ditt bygg, samt vi har kartlagt og kvalitetssikret energispesialister over hele landet. Energismart er også en utvidelse og videreføring av prosjektet Oljefri, som omhandlet utfasing av oljefyring med fornybare oppvarmingsløsninger.

Europeisk samarbeid

Energismart er en del av det europeiske nettverket TopTen, og det EU-finansierte prosjektet TopTen HACKS.

Målet med «Oppvarmings- og kjølingskunnskap og -løsninger» (forkortet HACKS) er å oppnå en markedstransformasjon for varme- og kjøling i boliger (HAC). For å oppnå dette må forbrukerne motiveres til å erstatte gamle og ineffektive enheter med nye, energieffektive enheter; dette fremmer løsninger som bruker mindre, reduserer energikostnadene og forbedrer brukernes komfort og helse. I EU har nesten halvparten av alle bygninger som er bygd før 1992, individuelle kjeler installert med en virkningsgrad på 60% eller mindre. Energibesparelsene knyttet til en rask erstatning er enorme.

For å oppnå målet vil 17 HACKS-partnere i 15 land øke bevisstheten om de økonomiske og økologiske fordelene med effektive oppvarmings- og kjølings -enheter gjennom en kommunikasjonskampanje. I tillegg gir 15 unike nasjonale nettplattformer klar og forståelig informasjon. Fokuset er på HAC-enheter, men også løsninger som reduserer energiforbruket. 

HACKS vil appellere til forbrukerne ved å hjelpe dem med å kjøpe nye HAC-produkter. De elektroniske plattformene tilbyr verktøy for å skaffe tilpasset informasjon, interaktive kommentarfunksjoner, produktinformasjon og direkte lenker til leverandørene av produktet. De elektroniske plattformene vil også gi veiledning om hvordan du kan forbedre situasjonen til forbrukerne mens du unngår kjøp av unødvendig utstyr, samt hvordan utstyr kan brukes og vedlikeholdes.

Til slutt vil HACKS samarbeide med relevante aktører som er involvert i beslutningsprosesser fra forbrukerne ved å bygge strategiske partnerskap for å fremme og lette kjøp av energieffektivt installasjonsutstyr. HACKS vil ha et sterkt fokus på installatører, forhandlere og forbrukerorganisasjoner på grunn av deres nærhet til forbrukerne og deres evne til å innlemme og gi råd om energieffektivt utstyr direkte i sitt arbeid.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 845231

Disclaimer: The sole responsibility for this content lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.


Tidligere arbeid med energismarte produkter innen hvite-, brunevarer og belysning

Energismart var tidligere en del av det EU-støttede prosjektet TopTen ACT.  Dette ble drevet av ulike i organisasjoner i 16 europeiske land med støtte fra EUs Horizon2020 program for forskning og innovasjon (grant agreement No. 649647). Vårt norske bidrag, Energismarte produkter, presenterte de beste modellene innefor ulike produktkategorier på det norske markedet. Det viktigste utvalgskriteriet var energieffektivitet, men andre kvalitetsaspekter ble også vurdert.

Topten ACT was supported by the European Commission’s research and innovation programme Horizon 2020 (grant agreement No. 649647), and many national organisations (energy agencies, environmental and consumer organisations, research institutes). The Topten ACT project involved 17 partners in 16 European countries. It was coordinated by ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). The deliverables can be found here.

Disclaimer: All information, results, opinions and arguments employed on Topten do not necessarily reflect the official views of the partners. Neither the EASME nor the European Commission and the project partners are responsible for any use that may be made of the information contained therein.