Derfor bør du fjerne oljetanken

Har du sluttet å bruke oljefyren, og ønsker egentlig bare å glemme hele oljetanken? Her er de gode grunnene til at du ikke skal la oljetanken gå i glemmeboka.

Er du en av de som er glad for at kommunen ikke vet at det ligger en oljetank på eiendommen din?

Da bør du tenke om igjen. Regelverket er til for å beskytte miljøet mot forurensing, og deg mot enorme opprydningskostnader. Oppstår det en oljelekkasje fra din oljetank, er den nemlig ditt ansvar – ikke kommunens. Selv om du er forsikret er det ikke sikkert at forsikringen din vil dekke skadene. 

Derfor er det lurt at oljetanken din er registrert

Oljelekkasjer kan være lumske, alvorlige og kostbare. Siden oljetankene som regel ligger nedgravd i jorda er det så og si umulig å oppdage når en lekkasje oppstår. Hvis lekkasjen skyldes at tanken er rustet i stykker, kan slike lekkasjer pågå i lang tid, og det er slett ikke sikkert at du er den første som oppdager lekkasjen.

Oppdages lekkasjen f.eks av en nabo blir som regel brannvesenet og kommunen varslet. Da starter jakten på forurensingskilden. I denne prosessen er kommunen avhengig av å ha et oppdatert oljetankregister for å kunne finne og begrense oljelekkasjen så raskt og effektivt som mulig.

Et godt register gjør det enklere å raskere å finne lekkasjen. Er det oljetanken din som har forårsaket lekkasjen betyr dette at opprydningskostnadene dine blir lavere.

Derfor bør du melde fra om oljetanken din så snart som mulig!

Derfor er det bra at oljetanken blir kontrollert

Kommunen pålegger deg ikke å gjøre tilstandskontroll av oljetanken fordi de synes det er gøy. Fossil fyringsolje og parafin er farlig avfall og kan gjøre stor skade på boligen din, hagen din, naboenes boliger og hager, naturområdene rundt deg og kommunens avløpsnett og vannforsyning.

Akkurat som det kreves at bilen din er EU-kontrollert, kan kommunen kreve at oljetanken din er tilstandskontrollert. Årsaken er at det er gjennom tilstandskontroller du kan komme oljelekkasjen i forkjøpet. Mange ganger kan en enkel tilsdatndskontroll avdekke og avverge det som kunne blitt potensielle storlekkasjer.

Derfor bør du gjennomføre tildstandskontroll av oljetanken uavhengig av om du får pålegg av kommunen. 

Derfor er det viktig at oljetanken blir tømt og renset

Mange tror at det er tilstrekkelig å brenne oljetanken tom for olje. Det er lett å tenke at siden tanken nå er «tom» – utgjør den ingen lekkasjefare. Dessverre kan det ligge mange liter med restolje igjen i en slik «tom» oljetank. Det betyr at oljetanken fremdeles utgjør en lekkasjefare.

Som eier er du like ansvarlig for en oljetank som er i bruk, som den som bare ligger der, og lekkasjefaren er stort sett den samme. Men den oljetanken som ikke er i bruk er det mye enklere å glemme. 

Er oljetanken tømt og renset utgjør den ikke lenger noen ny forurensingsfare. Derfor bør du få oljetanken tømt og renset så snart som mulig.

Derfor er det smart at oljetanken blir fjernet

Naturvernforbundet mener at oljetanker – så fremt det er praktisk mulig – bør fjernes etter at de er tømt og renset. Vi synes ikke det er greit at norske hager er fulle av nedgravd søppel, og det er nettopp søppel nedgravde oljetanker er, selv om de er blitt tømt og renset.

Derfor er vi også skeptiske til at oljetanker fylles med skum/betongløsninger – nettopp fordi dette gjør det vanskelig å fjerne oljetanken i ettertiden.

Det er også sånn at den eneste måten å undersøke og slå fast om det har vært lekkasjer i grunnen under tanken din – er å få den fjernet. Du vil fortsatt være ansvarlig for oljelekkasjer som har oppstått før oljetanken din ble tømt og renset.  Derfor bør du også få oljetanken fjernet.