Bli med i undersøkelse om strømsparing

Sammen med NTNU prøver vi å finne ut hva som gjør at folk tar energismarte valg. Blir du med å svare på noen enkle spørsmål, hjelper du både oss og miljøet!

spar på vannet, bruker vann på kjøkkenetGetty Images

Naturvernforbundet er brukerpart i forskingsprosjektet ENCHANT– Energy Efficiency through behavior Change Transition – som er et prosjekt som skal undersøke hva som får folk til å ta energismarte valg, og hvordan en kan påvirke slik at det store flertall blir med på den energiomstillingen som verden virkelig trenger nå. Prosjektet retter seg mot millioner av europeiske innbyggere.

Norge er ett av syv land som er med i prosjektet. Gjennom å delta vil du få tips og tilbakemeldinger om hva du kan gjøre for å redusere strømforbruket og flytte det til tidspunkter på døgnet når strømmen er mindre kostbar. Samtidig bidrar du til viktig forskning som vil hjelpe oss å spare strøm – og dermed miljøet.

Vil du ha gode, enkle tips til hvordan du kan spare strøm og bidra til viktig forskning?

Blir du med, må du svare på noen enkle spørreundersøkelser og rapportere inn ditt eget strømforbruk hver uke i 6 uker. Det vil gi forskningsprosjektet veldig verdifull informasjon. Tilbake får du innsikt i ditt eget energiforbruk, tips og råd om hvordan du kan redusere energiforbruket, og indirekte få mulighet til å påvirke energipolitikken i Europa gjennom EU-prosjektet ENCHANT.

Det er enkelt å bli med, men det krever at du har tilgang til din egen strømmåler. Det er også en fordel om du har tilgang til app fra strømselskapet ditt. Det er et ønske at så mange som mulig er med i hele perioden. Den første undersøkelsen er litt større, men du bruker mindre enn 10 minutter på hele. De ukentlige undersøkelsene tar bare noen få minutter.

Hver uke kan du se hvor mye du har spart og hvilken plass du er på i forhold til de andre som er med. Du får også en liste med relativt enkle tips som hjelper deg til å bruke mindre.

Vi i Naturvernforbundet er spente på resultatene i dette forskningsprosjektet, og håper at du vil bidra med viktig innsikt om dine vaner og hva som motiverer deg til å spare på strømmen.