Energieffektivisering er glemt i krisepakken

Småbedrifter som arbeider med varmepumper, solenergianlegg og energieffektivisering, er glemt av regjeringen i deres pakke for grønn omstilling.

Solceller på tak

22 organisasjoner ber Stortinget sikre at Enovas støtteordninger for slike viktige miljøtiltak styrkes.

Regjeringen foreslår å bevilge 2 milliarder kroner mer til Enova i den grønne krisepakken. I forslaget står det at midlene skal forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien. Når det gjelder energitiltak i boliger har derimot Enova kunngjort at det blir kutt i støtten fra 1. januar 2021.

– Satsing på ny teknologi er nødvendig og viktig, men hvorfor satser vi ikke på kjente tiltak som vi vet virker, i en tid med rekordhøy arbeidsledighet? spørres det i brevet.

I dag betaler husholdningene mer til Enova gjennom påslaget på nettleien enn de får tilbake gjennom Enovatilskuddet. Enova har kun utbetalt 73 millioner gjennom Enovatilskuddet til nå i 2020, og vil sannsynligvis ikke bruke opp resterende 150 millioner med dagens støttesatser. Borettslag og sameier kommer særlig dårlig ut. De utgjør 1/3 av husholdningene, men mottar langt mindre enn 1/3 av støtten.

En bred samling av miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, fagbevegelse, boligselskap, og organisasjoner i bygge- og elektrobransjen krever at satsingen på energitiltak i norske bygg styrkes.

– For å redusere klimagassutslipp og ta vare på naturen, og sikre arbeidsplasser, trengs det økt satsing på energieffektivisering, sier Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet. 

Avsenderne av brevet ber Stortinget sørge for at Klima- og miljødepartementet i tilleggsavtalen som skal inngås med Enova, og i ny avtale som skal gjelde fra 2021-2025 tydeliggjøre at støtteordningene for boliger, boligblokker og yrkesbygg må forsterkes. Ordningene må også omfatte trinnvise bygningstekniske tiltak på boliger og tiltak på tekniske installasjoner i boligblokker og yrkesbygg.

Enova må få et ansvar for å levere på målet om 10 TWh innen 2030.

Konkrete innspill til tiltakspakken

  • En dobling av Enovas støttesatser for energitiltak i husholdningene.
  • Utvide Enovatilskuddet fra helhetlig oppgradering av boliger til også å omfatte trinnvise bygningstekniske tiltak.
  • Borettslag og sameier må bli egen målgruppe i Enovas program.
  • Enova må innføre en landsdekkende støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier.

Organisasjoner bak brevet

Zero
Naturvernforbundet
Natur og Ungdom
Framtiden i våre hender
WWF Verdens naturfond
Bellona
Greenpeace
Norge Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
OBOS
Huseierne
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Fellesforbundet
Nelfo
El og IT Forbundet
Norsk Varmepumpeforening
Norsk elbilforening
Byggevareindustriens Forening
Elektroforeningen
Rørentreprenørene
Norge VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
Solenergiklyngen
Norsk solenergiforening