Energilagring

Har du planer om å produsere egen strøm hjemme? Da kan det være energismart å også lagre energien du produserer lokalt, hjemme hos deg, fremfor å selge overskuddet til en strømleverandør.

energilagring

I fremtidens energisystem vil vi produsere stadig mer av den energien vi bruker selv i boligene våre. De ambisjonene samfunnet har til fremtidens bygninger er at de i løpet av levetiden sin skal produsere mer energi enn de har brukt. 

Når hus og hage blir tatt i bruk for å produsere fornybar energi, og energien produseres her og nå, og avhengig av vær og vind, kan det være energismart å lagre overskuddsenergi til du har bruk for den senere, men da trenger du et energilager.

Selv om energi også kan lagres mekanisk og kjemisk vil det nok i hovedsak bli termisk energilagring (i form av varmelagere) og elektrisk energilagring (i form av batterier) som vil bli mest vanlig i boligene våre.

Energilagring er imidlertid ikke noe nytt og fancy. Du har allerede et lite varmelager i form av varmtvannsberederen din. Mange har et lite batteri tilknyttet solceller på hytta og fremover vil f.eks batteriet i elbilen din kunne fungere som et lite energilager for boligen din – om du tillater det. 

Skal du ha vannbåren varme med bioenenergi, solenergi og/eller varmepumpe bør du også ha et varmelager i form av en godt isolert varmtvannstank. Skal du ha solceller eller lignende kan du enten selge/leie ut – og levere overskuddsenergien din til nettet, eller du kan lagre energien i et batteri til senere og bruke den når du trenger den.

Passer det for deg?

 • Du har investert i en fornybar energikilde.
 • Du produserer (i perioder) mer energi enn du bruker. 
 • Du ønsker å jevne ut effektforbruket ditt. 
 • Du er opptatt av automatisering og teknologi, og du er interessert i nye løsninger.

Hvor mye kan du spare?

 • Du vil ikke nødvendligvis spare energi, men det kan gjøre at du bruker energien smartere, at energien blir billigere, eller at du kan bruke energi som ellers ville gått til spille.
 • Prisen på et energilager vil variere basert på teknologi, type, effekt og størrelse. 
 • Mens vannbåren varmelagring er energismart og lønnsomt, er effekten av batteripakker fremdeles mer tvilsom både økonomisk og miljømessig der man allerede har tilkobling til strømnettet.

Slik går du fram 

 • Få oversikt over energiforbruket. Er det ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på det fremtidige energiforbruket ditt? Er det andre tiltak som bør prioriteres først?
 • Gå gjennom behovet du har, og vurder behovet for energilagring i sammenheng med energiproduksjonen du har eller planlegger å få.
 • Du må ha fagfolk til å installere energilagringsløsningen. Et varmelager er gjerne vannbasert og installeres av en rørlegger, mens en batteripakke installeres av en elektroinstallatør. Be om en befaring før du velger å slå til på et tilbud.
 • Be om et pristilbud på hele jobben, som inkluderer garantier og eventuell oppfølging av anlegget i oppstartsfasen. 
 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort.