Energimerking av produkter kontrolleres hyppigere

Kravet om å energimerke produkter overholdes best av de små elektrobutikkene og de store kjedene synder mest, konstaterer NVE etter å ha kontrollert en rekke slike butikker.

energimerking av produkter

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er tilsynsmyndighet i henhold til energimerke­forskriften for produkter. I 2016 har de kontrollert en rekke elektrobutikker i Oslo-området for å se hvem som følger kravene om energimerking.

De små butikkene kommer klart best ut etter kontrollen, mens de store kjedene virker å være mest slepphendt med å overholde kravet. 

At produktene er energimerket er viktig, både for den enkelte forbruker og for å nå energi­effektiviserings­målene. Etiketten skal være godt synlig og festet til produktet på den måten som regelverket krever. 

NVE har varslet krav om retting i én av sakene. Butikken må utføre tilstrekkelig energimerking innen en gitt frist, hvis ikke vil NVE ilegge tvangsmulkt inntil forholdet er rettet. De øvrige sakene er avsluttet, men mange fikk en påpeking av plikten til å følge regelverket. NVE ønsker som en konsekvens av dette å gjøre hyppigere tilsyn med forhandlere av energirelaterte produkter i tiden framover.