Enova-støtte kuttes ikke i 2020 likevel

Enova skulle etter planen ha avsluttet tilskuddsordningen til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe og redusert i støtten til blant annet solceller. På grunn av koronasituasjonen opprettholder de støtteordningen slik de var ut 2020.

spar på vannet, bruker vann på kjøkkenetGetty Images

Enova har tidligere varslet at støtten til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles 1. juli og at flere andre støttesatser, blant annet til solceller, reduseres samtidig. På grunn av koronasituasjonen har Enova nå valgt å utsette disse endringene til neste år.

– Dette er gode nyheter både for alle boligeiere som ønsker å gå i gang med å gjennomføre viktige energismarte tiltak og for bedriftene som lever av å installere disse løsningene, sier prosjektansvarlig Silje Østerbø i Naturvernforbundet.

– Nå håper vi at denne endringen vil motivere flere til å gå i gang med tiltak som både sparer miljøet og sikrer viktige, lokale og grønne arbeidsplasser, sier Østerbø.

Følgende justeringer er nå utsatt til 1. januar 2021

Støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles.
Maksimal støtte til balansert ventilasjon reduseres med 5000,-
Støtten til solceller reduseres med 2500,-
Støtten til solfangere reduseres med 5000,-

Endringene skulle opprinnelig tre i kraft allerede 1.april, men på grunn av koronasituasjonen besluttet Enova tidligere i år å utsette justeringene til 1.juli. Nå har statsforetaket gjort en ny vurdering, og har besluttet å utsette endringene til 1.januar 2021.

I tillegg til å utsette de varslede justeringene av støttetilbudet, forlenget Enova også fristen for gjennomføring av tiltak i mars. Tidligere måtte tiltaket være ferdigstilt, og all fakturadokumentasjon være datert i løpet av de siste 18 månedene før søknadsdato. Fra og med 24. mars ble denne perioden utvidet til 20 måneder. Dette vil nå gjelde fram til neste år.