Enova utsetter støttekutt

Har besluttet at støtten til luft-vann varmepumpe, avtrekksvarmepumpe og at støttenivået til balansert ventilasjon og solenergi fortsetter til 1. juli.

– Vi har mottatt flere henvendelser fra boligeiere som på grunn av forsinkelser av leveranser av utstyr, eller permitteringer av håndverkere som har kommet som en følge av koronaviruset, nå ikke kommer i mål som planlagt innen fristen 1.april. Vi ønsker ikke at disse skal bli skadelidende og utsetter derfor denne fristen med tre måneder, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Positiv markedsutvikling

Følgende justeringer er nå utsatt til 1.juli:

  • avvikling av støtten til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe
  • støtte til balansert ventilasjon reduseres med 5000,-
  • støtten til solceller reduseres med 2500,-
  • støtten til solfangere reduseres med 5000,-

Enova begrunner bakgrunnen for at disse justeringene kom med en positiv markedsutvikling for disse tiltakene. Enova har som hovedhensikt å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger og tekologier som trenger hjelp til å etablere seg i markedet. En viktig del av jobben vår er å vurdere når disse teknologiene kan klare seg i markedet med mindre hjelp og når de kan stå helt på egne bein. 

Forlenger fristen for gjennomføring

I tillegg til å utsette de varslede justeringene av støttetilbudet, forlenger Enovaogså fristenfor gjennomføring av tiltak. Inntil i dagmå tiltaket være ferdigstilt,og all fakturadokumentasjon være daterti løpet av de siste 18 månedene før søknadsdato. Fra og med 24.marsutvides denne perioden til 20 måneder. Dette gjelder frem til 1.juliog for alle de 13 tiltakene som støttes gjennom Enovatilskuddet.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.