Etterisoler taket

Etterisolering av taket er et av de mest energismarte oppussingstiltakene. Varm luft stiger. Etterisolerer du taket unngår du å fyre for kråkene.

etterisoler taketGetty Images/iStockphoto

Hvis snøen smelter på taket og du får istapper fra takrenner og takutstikk om vinteren bør du definitivt etterisolere taket. Men også mange boliger uten synlig snøsmelting og istapper kan ha behov for et bedre isolert tak.

Siden varm luft stiger, er det gjerne oppunder taket at boligen din lar mest varme passere. Å etterisolere taket er derfor gjerne det første, enkleste og kanskje det mest effektive etterisoleringsingstiltaket du gjør. I mange tilfeller er det også det billigste.

Tak kan etterisoleres både utvendig og innvendig, og man kan bruke både vanlige isolasjonsmatter, vakuumisolasjon eller blåse inn løs isolasjon når man etterisolerer taket. Det beste og tryggeste er å etterisolere på kald side, og du må passe på at det er god lufting, sånn at du ikke får fukt i isolasjonen.

Skal du uansett legge nytt tak vil dette være en glimrende anledning til å etterisolere taket.

Når bør du etterisolere taket?

 • Du skal legge nytt tak eller innrede loftet.
 • Boligen din har kaldloft uten tilleggsisolasjon.
 • Boligen har et oppgraderingsbehov.
 • Det er kaldt og trekkfullt i boligen og du ønsker bedre bokomfort.
 • Du ønsker å bruke mindre energi til oppvarming. 
 • Du skal gjennomføre en helhetlig energioppgradering av boligen

Hvor mye koster det å etterisolere taket?

 • Du reduserer energikostnadene dine når du etterisolerer taket. Jo dårligere utgangspunkt, jo mer vil du spare på investeringen.
 • I 80-tallshuset reduserer du energiforbruket med ca 10 kWh per kvadratmeter, eller totalt 1 600 kWh i året. (hvis isolasjonsmengden økes fra 20 til 40 cm)
 • I 60-tallshuset reduserer du fort forbruket med 30 kWh per kvadratmeter, eller totalt 4 800 kWh i året.  (hvis isolasjonstykkelsen økes fra 10 til 30 cm) 
 • Det koster rundt 10 000 kroner å eteisoler et kaldloft. Skal du legge nytt tak, og etterisolerer utvendig samtidig koster det  bare rundt 35 000 kroner ekstra i en vanlig enebolig. Er taket allerede byttet ut vil det koste mye mer, rundt 100 000 kroner å etterisolere og legge taket på nytt.

Slik går du frem

 • Få oversikt over energibehovet ditt, og om det er ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på deres fremtidige energibehov. Er det andre tiltak dere bør gjøre samtidig med at dere skal etterisolere taket? Du bør også gjøre en vurdering på om dere skal etterisolere utvendig eller innvendig. Etterisolering av kaldloft kan du eventuelt gjøre selv, men pass på god lufting.
 • Ta kontakt med flere firma som kan gjøre jobben, og be om pris på jobben som skal gjøres.
 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort, og hva du eventuelt skal og kan gjøre selv. 
 • Hvis etterisoleringen er en del av en større energioppgradering kan du søke støtte fra Enova.