Fleksibel varmtvannsbereder

Hvis varmtvannsberederen din ryker kan det hende at du bør oppgradere. En fleksibel varmtvannsbereder, eller akkumulatortank kan kobles til flere forskjellige energikilder og gi deg både varmtvann og varme samtidig.

De aller fleste av oss får varmtvannet til dusj og spring fra en vanlig varmtvannsbereder. Den gjør jobben, den varer lenge og stort sett er vi fornøyd med den, men særlig energismart er den ikke.

Har du en veldig gammel varmtvannsbereder kan det faktisk være et energitiltak i seg selv å enten skifte den ut, eller isolere den bedre – særlig hvis den er plassert i kjelleren eller et annet kaldt rom. Nye varmtvannsberedere er bedre isolert, har bedre design og mer effektivt varmeelement. Dermed trengs det mindre energi til å holde vannet i berederen varmt og det reduserer energiforbruket. 

Når varmtvannsberederen din ryker er det slett ikke sikkert at du bør velge en varmtvannsbereder som er helt lik den du hadde fra før. Det kan hende at du bør tenke lenger frem. 

Hvis du har vannbåren varme i boligen eller planlegger å få det bør du velge en varmtvannsbereder som er tilpasset det varmeanlegget du allerede har, eller ser for deg i framtiden. Varmtvannstanken er nemlig hjertet i det vannbårne varmeanlegget, og som gjør det mulig å kombinere varme fra forskjellige energikilder som ved, strøm, sol og/eller varmepumpe på en mest mulig effektiv måte.

I noen tilfeller kan det være med en dobbelmantlet bereder. Dette er er en varmtvannstank som gir både varme og varmtvann i samme enhet. I andre tilfeller kan det være mer energismart å velge en akkumulatortank. Dette er gjerne en større varmtvannstank, et varmelager, og passer godt når du har ujevn varmeproduksjon og vil ta vare på mest mulig av energien.

Når bør du velge akkumulatortank/fleksibel varmtvannsbereder?

 • Du har en gammel varmtvannsbereder og skal pusse opp bad eller kjøkken og har uansett rørleggeren på besøk.
 • Du har oljekjel og bruker fossil olje til å varme opp boligen, og ønsker en enkel og rimelig overgang til elektrisitet som gjør det mulig å velge energismart oppvarming senere.
 • Du har vannbåren varme i boligen, men har elektrisk bereder utenom.
 • Du planlegger å få vannbåren varme i boligen.
 • Du skal ha solfangere, eller ønsker å benytte andre energieffektive oppvarmingsløsninger. Det finnes enkle varmtvannstanker som er forberedt for solfangere og som passer i de fleste boliger.

Hva koster en akkumulatortank/fleksibel varmtvannsbereder?

 • En helt vanlig ny varmtvannsbereder koster 6 -10 000 kroner inkludert montering. Det koster mindre å reparere den du allerede har. Du kan også etterisolere varmtvannstanken din for å gjøre den mer energismart. 
 • En dobbelmantlet bereder koster en god del mer, også i installasjon, men den kan imidlertid gi deg både varmtvann og varme.
 • En akkumulatortank vil variere i pris basert på størrelse og utføring.
 • Du reduserer ikke nødvendigvis energifrobruket i seg selv med en fleksibel varmtvannsbereder, men velger du energismarte oppvarmingsalternativer vil en akkumulatortank gi deg lavere energikostnader i tillegg til at varmeanlegget får bedre driftsforhold.

Slik går du frem for å installere akkumulatortank/fleksibel varmtvannsbereder

 • Få oversikt over energibehovet ditt, og om det er ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på deres fremtidige energibehov. Dere bør spesielt tenke over hvordan oppvarmingen skjer i dag, og hvordan dere planlegger å varme opp boligen i fremtiden. Er det eventuelt andre tiltak dere bør prioritere eller gjøre samtidig med at dere installerer varmtvannstanken? 
 • Ta kontakt med rørlegger og be om pris på jobben som skal gjøres. Hvis du skal bytte en gammel varmtvannsbereder med en ny kan alle gjøre jobben. Planlegger du et energismart varmeanlegg bør du se etter en rørlegger som har spesialisert seg på dette. De vil vite hvor stort varmelager – det vil si varmtvannstank –  du har behov for.
 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort. 
 • Har du innstallert en akkumulatortank kan du søke Enova om støtte.