Helhetlig energioppgradering

Noen ganger er det behov for å tenke stort og helhetlig. Gjennom en helhetlig energioppgradering gjør du en gammel bolig om til en helt ny.

Helhetlig energioppgradering
Hensikt: oppgradere til dagens energistandard
Effekt: bedre bokomfort, lavere energiforbruk
Investering: avhengig av omfang og ambisjoner

En helhetlig energioppgradering er prosessen der man bygger en gammel bolig om til en helt ny. Det koster og det kan være styrete for familien som bor i huset, men det gir dere samtidig noen helt unike muligheter når det gjelder modernisering og fornyelse av boligen.

De som gjennomfører helhetlige energioppgraderinger tenker ikke nødvendigvis bare på energi. Hovedmotivasjonen kan vel så gjerne være å ta igjen et langt vedlikeholdsetterslep, eller å tilpasse boligen til de behovene man har som familie. Eldre boliger er ikke alltid bygget for dagens hverdagsliv.

Når man planlegger et så stort prosjekt er det mulig å gjøre betydelige endringer på både husets fasade og planløsning i prosessen uten at dette gir dere store ekstrakostnader. Derfor kan det være lurt å kontakte en energirådgiver og en arkitekt i planlegingsfasen. 

Ofte kan det være helt umulig å se for seg hvilke muligheter du faktisk har. En arkitekt kan hjelpe til med å vise disse mulighetene frem basert på behovene og ønskene dere har, mens en energirådgiver vil hjelpe deg å prioritere energitiltak.

En helhetlig energioppgradering består av mange forskjellige energitiltak:

 • Etterisolering av vegger
 • Etterisolering av tak
 • Etterisolering av grunnmur
 • Balansert ventilasjon
 • Lavenergivinduer og dører

Passer helhetlig energioppgradering for deg?

 • Boligen har et omfattende behov for oppradering.
 • Boligen er ikke tilpasset behovene dere har som familie.
 • Det er  kaldt og trekkfullt i boligen din. 
 • Dere har høye energikostnader.
 • Du ønsker bedre bokomfort.
 • Du ønsker å bruke mindre energi til oppvarming.
 • Du har kjøpt bolig, og skal uansett pusse opp.

Hvor mye kan du spare?

 • Boligens utforming, tilstanden før oppgraderingen og hvor omfattende energitiltakene er, avgjør hvor mye energi du sparer. Dette gjør også familiens energivaner.
 • Oppgrader 70-tallshuset på 160 m2 til:
  • Passivhusnivå: spar 151,8 kWh / m2 hvert år. Dette utgjør ca 24 000 kroner i året.
  • Lavenerginivå: spar 131,6 kWh / m2 hvert år. Dette utgjør ca 21 000 kroner i året.
  • Dagens standard: spar 106 kWh / m2 hvert år. Dette utgjør ca 17 000 kroner i året.
 • Du øker boligens verdi og tekniske standard.​

Slik går du frem

 • Få oversikt over energibehovet ditt, og om det er ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på deres fremtidige behov.
 • Ta kontakt med en energirådgiver og/eller en arkitekt, be om gode anbefalinger og forslag, og diskuter dere frem til løsninger som kan passe.
 • Bestem hvor omfattende oppgraderingen skal være, og bestem hvilke energitiltak som skal gjennomføres.
 • Ta kontakt med flere firma som kan gjøre jobben, og be om pris på jobben som skal gjøres. 
 • Velg den eller de bedriftene du får størst tillit til. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort, og hva du eventuelt skal og kan gjøre selv. 
 • Hvis oppgraderingen er ambisiøs kan du søke og få støtte fra Enova.