Hva er smart med smarte målere?

Januar 2019 skal alle har fått seg en ny strømmåler. Den er smart, og den måler energi og effektbehovet ditt i sanntid.

De nye automatiske strømmålerne, såkalte AMS-målere (dette står for avanserte måle- og styringssystemer) måler og dokumenterer elektrisitetsforbruket ditt i sanntid hver time. Det betyr at du ikke lenger trenger å lese av strømmen. Dette skjer automatisk.

Fordeler for samfunnet

Fordelen for samfunnet med slike automatiske målere er at det blir enklere for nettselskapene å prioritere oppgraderinger av strømnettet, og det vil bli enklere og raskere å oppdage og rette opp feil og mangler ved nettet.

Det betyr at utbedringer og vedlikehold av strømnetet vil gjennomføres mer systematisk og målrettet, og vi vil betale mindre for oppgraderinger av strømnettet enn vi ville ha gjort uten autmatiske målere.

Fordeler for deg

Sammen med smarthusløsninger vil den automatiske måleren gi noen helt nye muligheter til å følge med på og styre energi- og effektbehovet ditt.

I prinsippet kan alt elforbruk styres. Du kan regulere ned temperatur på tidspunkt når du ikke bruker huset, du kan redusere effektforbruket ved å koble ut , eller du kan planlegge lading av el-bilen, eller oppvarming av varmtvannstanken på de mest prisgunstige tidspunktene på døgnet. Det betyr at du bruker mindre energi samtidig som familien utgjør en mindre effektbelastning. 

Det gir lavere energikostnader både fordi du bruker mindre energi, men også fordi du i fremtiden vil måtte betale for effekten du bruker.

Den automatiske måleren er også en forutsetning for deg som vil å bli pluskunde. Det vil si en strømkunde som produserer din egen strøm og dermed både selger og kjøper strøm fra nettet.

Fordeler for miljøet

All energibruk har negative miljøkonsekvenser. For naturen og miljøet er det best at vi bruker minst mulig energi, og at den energien vi bruker gir minst mulig skade. I tiden som kommer erstatte fossil energibruk med fornybare energikilder. I de aller fleste tilfellene snakker vi her om elektrifisering.

Norge har allerede bygget ut 70 prosent av fossene våre til vannkraft, og for Naturvernforbundet er det viktig at denne elektrifiseringen ikke gir oss et høyere elektrisitetsforbruk. Vi må istedet bruke energien smartere.

Automatiske målere vil gjøre det lettere å styre energi- og effektforbrbruket, og på den måten gi et viktig bidrag til et mer energismart samfunn.