Jordvarmepumpe

Halver energiforbruket ditt til oppvarming med en varmepumpe. Jordvarmepumpen henter gratis energi fra jordsmonnet gjennom en kollektor, hever temperaturen og avgir varmen til boligen som vannbåren varme og varmtvann.

Jordvarmepumpe
Årsvarmefaktor (SCOP): 2 – 4
Investering: 100 – 300 000 kr
Varmesystem: varmtvann og vannbåren varme
Installasjon: rørlegger, (elektriker, maskinfører/minigraver)
Miljø: inneholder klimaskaldelig kjølemedie (hfk-gass)

Jordvarmepumper er mer vanlig i Sverige enn i Norge, og når man snakker om jordvarmepumper her til lands, mener man som regel bergvarmepumpe. Dette er likevel en varmepumpetype med mange fordeler, og som burde og kunne vært tatt i bruk av langt flere.

Varmepumpen henter varmeenergi fra jordsmonnet. Ved én meters dybde har jorden en temperatur på rundt 4 grader stort sett over hele året, noe som er ideelt for en varmepumpe. En kollektor graves 1 – 1,5 meter ned i jorden.Varmen fra jordsmonnet overføres til væske-vann varmepumpen inne i boligen. Varmepumpen hever temperaturen og avgir varmen til boligen som vannbåren varme og varmtvann. 

En jordvarmepumpe er 2 til 4 ganger mer effektiv enn vanlig elektrisk oppvarming, og vil dekke nesten hele (ca 85 %) oppvarmingsbehovet ditt til både varme og varmtvann. Her finner du de mest effektive væske-vann-varmepumpene på markedet.

Passer en jordvarmepumpe for deg?

 • Du bor på landet, eller har stor tomt med tilstrekkelig dypt jordsmonn. 
 • Du skal drenere eller gjøre annet gravearbeid på tomten uansett.
 • Du har oljefyr, eller en annen type fyrkjel som du vil erstatte.
 • Du har en større enebolig.
 • Du har vannbåren varme i boligen din, eller har planer om å installere det.
 • Du skal bygge deg en ny bolig.

 
Hvor mye sparer du?

 • Du reduserer energiforbruket til oppvarming og varmtvann med 50 – 75 %.
 • Bruker du 25 000 kWh strøm totalt, kan du regne med å spare rundt 11 000 kWh.
 • En jordvarmepumpe har en årsvarmefaktor på 2,5 – 4. Det betyr at du bruker 1 kWh strøm, men får 2,5 – 4 kWh med varmeenergi til boligen. 
 • Du må regne med å betale 100 – 300 000 kroner for en ferdig installert jordvarmepumpe. Levetiden er på 15 – 20 år.

Sånn går du frem

 • Få oversikt over boligens og familiens energiforbruk. Er det ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på det fremtidige energiforbruket ditt? Er det praktisk mulig å installere en jordvarmepumpe, og er det en slik varmepumpe som vil passe best for dere – eller er det kanskje andre tiltak dere bør prioritere først? 
 • Sjekk gjerne forbrukertester av væske-vann varmepumper, og se etter produkter med svanemerke og godt energimerke. Vi har laget en oversikt over de mest effektive varmepumpene her.
 • En jordvarmepumpe skal installeres av fagfolk, som regel rørlegger og elektriker. I tillegg kan det være behov for å leie en minigraver med fører for å grave ned kollektoren. Installatøren du velger vil ha desidert mest å si for om du får en varmepumpe som fungerer optimalt eller ikke. Kontakt derfor flere installatører med erfaring, trygg økonomi og gode referanser.
 • Bruker du en energispesialist har vi gjort denne jobben for deg.
 • Avtal befaring, og be om et pristilbud på hele jobben, inkludert garantier og oppfølging av anlegget i oppstartsfasen.
 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Pris er ikke alt. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort.
 • Husk å søke enova om støtte når varmepumpen er ferdig installert og betalt.