Legg en slagplan!

Visjoner og selvrealisering er ikke bare for folk. Dette trenger boliger også. Legg en langsiktig plan for hvordan du vil at hjemmet ditt skal være om fem, ti og tjue år.

Getty Images/iStockphoto

Alle boliger har behov for vedlikehold, og en systematisk og helhetlig tilnærming er alltid en fordel. Våg å legge en langsiktig vedlikeholdsplan, gjerne med energimål, og la energismarte oppgraderinger av boligen inngå i planen.

Som regel blir resultatet best hvis man planlegger, ikke på bakgrunn av hvordan situasjonen er i dag, men i forhold til hva man ønsker å oppnå!

Viktige spørsmål vil være

  • Hvilke behov har vi, og hvilke behov har boligen vår?
  • Hordan vil vi at hjemmet vårt skal være om fem, ti og tjue år?
  • Hvor mye energi skal husholdningen vår bruke?
  • Hvilke tiltak må gjøres på kort sikt?
  • Hva må gjøres på lengre sikt?
  • Hva skal til for å oppnå dette og hvilke tiltak kan og bør vi prioritere?

Få oversikt

Husholdninger har ulik livsstil, forskjellige interesser og også ulik bevissthet når det gjelder energi og forbruk. Dette gir store utslag i energiforbruket. Å få en oversikt over eget energiforbruk er det første skrittet for å bli energismart. Mye handler om bevissthet. En tredjedel av energisparepotensialet i en bolig handler om hvordan boligen vår faktisk brukes.
 
Har du oversikt over hvordan energi blir brukt i boligen din, er et også lettere å prioritere hvilke energismarte tiltak som bør gjennomføres, og hvilke tiltak som vil gi størst effekt.
 
Strømselskapene sitter med oversikt over hvor mye strøm som blir brukt daglig, månedlig og årlig. På fakturaen finner du nyttig informasjon om hvor mye strøm du har brukt, og kan sammenligne forbruket med foregående år. Her blir ikke forbruket regulert i forhold til ute-temperatur, som har mye å si for det faktiske oppvarmingsbehovet ditt. Ønsker du å se forbruket justert etter temperaturene ute? Bruk gratistjenesten wattvett.no!
 
Når du har kontroll over energiforbruket i boligen, vet du også hva dere bruker mest energi til, og du kan gjøre rasjonelle prioriteringer av hvilke tiltak som vil gi størst effekt.  For noen familier vil for eksempel omfattende energistyringssystemer være en unødvendig investering, mens dette vil ha mye å si for energiforbruket i andre familier.

Tenk energismart

Når du vet at du uansett må gjøre oppgraderinger, bør du samtidig tenke energismart.

Velger du de mest energismarte løsningene og produktene på markedet vil du, etter hvert som boligen gradvis oppgraderes, få en bolig som får en stadig bedre teknisk tilstand. Altså invester gjerne litt ekstra i de løsningene som gir deg det laveste energiforbruket over tid. Er det én ting som er sikkert, er det at morgendagens produkter vil være mer energismarte enn dagens.

Alt for mange legger også nytt tak, eller skifter kledning uten å tenke på hvilken unik mulighet dette er til å forbedre boligens isolasjonsevne. Det å gjøre energismarte forbedringer i sammenheng med nødvendig vedlikehold er det desidert billigste. Dette er også tiltak som varer lenge. Ofte vil det være flere tiår til du har den samme muligheten igjen.

Få hjelp av en energirådgiver

Er du usikker på hvilke tiltak dere bør prioritere, og hvor stor effekt dere vil ha av å gjennomføre ulike tiltak. Da vil en energirådgiver være en god investering. Ikke bare kan de gjøre beregninger på hvor store besparelser ulike tiltak kan gi, du vil få hjelp til å prioritere energitiltakene og du får i tillegg en kunnskapsrik samtalepartner som du kan diskutere konkrete løsninger og tiltak med. 

Stegvis oppgradering eller alt på en gang?

De fleste boliger oppgraderes litt etter litt. Man etterisolerer vegg for vegg, bytter ut, eller rehabiliterer vindu for vindu når det blir ødelagt, og tar taket når det er behov. Dette er en fantastisk fremgangsmåte. Du blir kjent med boligen din, og vedlikeholdsbehovene som oppstår.  Stegvis oppgradering tillater også at man kan gjøre en større del av jobben selv. Dette blir ofte rimeligere enn om man gjørt alt på en gang.

Helhetlig oppgradering koster mer. Det er mer styrete for familien som bor i huset, og det er heller ikke alle boliger det passer for. Samtidig kan en helhetlig oppgradering gi noen unike muligheter når det gjelder fornyelse av boligen.

For eksempel er mye av varmetapet fra nye vinduer knyttet til karmen. Flere mindre vinduer har mer karm, og gir høyere varmetap enn ett stort. Da kan det faktisk være energismart å utvide flere mindre vinduer om til ett stort, og samtidig slippe mer lys inn i boligen.  

I en slik prosess kan man ikke bare tenke energi, men også gjøre en jobb med å tilpasse boligen bedre til det behovet man faktisk har. Eldre boliger er ikke alltid bygget for dagens hverdagsliv.

Ta gjerne kontakt med en arkitekt hvis du planlegger en helhetlig oppgradering av boligen din. Ofte er det helt umulig for oss å se potensialet og mulighetene boligen vår faktisk har. En arkitekt kan hjelpe til med å vise disse mulighetene frem. 

Du kan få økonommisk støtte fra Enova til helhetlig oppgradering.