Luft-vann varmepumpe

Halver energiforbruket ditt til oppvarming med en varmepumpe. Luft-vann varmepumpen henter gratis energi fra uteluften, hever temperaturen og avgir varmen til boligen som vannbåren varme.

Luft-vann varmepumpe
Årsvarmefaktor (SCOP): 2 – 3
Investering: +/- 80 – 200 000 kr
Varmestystem: vannbåren varme og varmtvann
Installering: rørlegger, elektriker (kuldemontør)
Miljø: Inneholder klimaskadelig kjølemedie (HFK gass) som bør resirkuleres

En luft-vann varmepumpe henter energi fra uteluften og bruker den til å varme opp boligen din. Varmepumpens utedel har en vifte som suger luft inn, sånn at varmeenergien kan fanges opp av varmepumpen. I varmepumpen heves temperaturen og varmen avgis til boligen din som vannbåren varme. For eksempel gulvvarme, radiatorer og/eller varmtvann.

Dette gjør luft-vann varmepumpene på markedet i dag 2 til 3 ganger mer effektive enn vanlig elektrisk oppvarming. Varmepumpen vil dekke ca 75 % av energiforbruket ditt til oppvarming og varmtvann. 

Her finner du de mest effektive luft-vann-varmepumpene akkurat nå.

Passer en luft-vann varmepumpe for deg?

 • Du bor i et område som har milde vintre eller lang fyringssesong.
 • Hjemmet ditt har en viss størrelse (over 150 m2) og dere bruker en god del varmtvann.
 • Boligen din har vannbåren varme, eller du planlegger å installere dette.
 • Du skal bygge deg ny bolig.
 • Du bor i en blokkleilighet i et borettslag, og har borettslaget med deg.
 • Du skal erstatte oljefyring, men har ikke råd til en bergvarmepumpe.

Hvor mye sparer du?

 • Du reduserer kostnadene dine til oppvarming og varmtvann med rundt 50 % hele varmepumpens levetid.
 • Bruker du 25 000 kWh i året, går rundt 20 000 kWh til oppvarming og varmtvann. Med en luft-vann varmepumpe vil du spare rundt 9 000 kWh i året.
 • En luft-vann varmepumpe koster mellom 60 og 100 000 kroner. Inkludert montering ligger prisen gjerne på 80 til 200 000 kroner.
 • Det er mange faktorer som påvirker totalprisen: merke, modell og kapasitet. I tillegg kommer installasjonen og rørarbeidet, som varierer mye fra bolig til bolig.

Sånn går du frem 

 • Få oversikt over boligens og familiens energiforbruk. Er det ting ved boligen eller din familiesituasjon som vil ha innvirkning på energiforbruket i fremtiden? Er det en luft-vann varmepumpe som vil passe best for dere – eller er det kanskje andre tiltak du bør prioritere først? 
 • Det er installatøren du velger som vil ha mest å si for om varmepumpen fungerer optimalt eller ikke. Kontakt flere installatører med erfaring, avtal befaring, og be om et pristilbud på hele jobben, inkludert garantier og oppfølging av anlegget i oppstartsfasen. Her finner du også en oversikt over de mest energismarte luft-vann-varmepumpene. 
 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort.
 • Husk å søke støtte fra Enova når varmepumpen er ferdig installert og betalt.