Få støtte til energismarte tiltak i hjem og hytte

Skal du å pusse opp hjemme eller på hytta? Velger du energismarte løsninger kan du få økonomisk støtte fra Enova. Naturvernforbundet har laget en oversikt over hva du kan få støtte til.

Planlegger du å pusse opp boligen din, eller skal du vedlikeholde eller oppgradere hytta?

Da er det greit å vite at Enova gir økonomisk støtte til enkelte energibesparende tiltak både hjemme og på hytta. Støtteordningen er rettighetsbasert. Det betyr at hvis du gjennomfører de energitiltakene som støttes (og på rett måte!), har du rett til å få tilskudd. I tillegg kan du få mer i støtte ved å kombinere flere energitiltak.

Slik får du støtte

  1. Gjennomfør tiltaket – ta vare på alle fakturaer og kvitteringer
  2. Gå inn på tilskudd.enova.no, registrer tiltaket (bruk bankID eller MinID) og last opp kvitteringer.
  3. Støtten utbetales i løpet av 3 uker.

Disse tiltakene får du støtte til

Energirådgiver

En energirådgiver energimerker boligen din og lager en plan med energisparende tiltak tilpasset din bolig. Du har rett til støtte for energirådgivning og kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak i ordningen. Les mer.

Akkumulatortank

En akkumulatortank gjør det mulig å samle opp og lagre varmt vann. Det er en varmtvannsbereder du bruker til oppvarming av boligen og ikke bare varmtvannet. Du kan få støtte til å etablere en akkumulatortank, og tiltaket kan kombineres med andre støtteberettigede energitiltak i ordningen. Les mer. 

Væske-vann-varmepumpe

En væske til vann-varmepumpe henter varme fra fjell, jord eller sjøvann og fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere en væske til vann-varmepumpe med andre energitiltak. Les mer.

Varmegjenvinning av gråvann

Varmegjenvinning av gråvann er varmt avløpsvann som du kan benytte varmen fra ved hjelp av en varmegjenvinner. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere varmegjenvinnig med andre energitiltak i ordningen. Les mer.

Ombygging til vannbåren varme

Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Du kan få støtte til tiltaket dersom du samtidig investerer i en fornybar varmekilde slik som sol- eller bergvarme. Les mer.

Biokjel

En biokjel bruker biobrensel (som pellets eller ved) til oppvarming og tappevann i et vannbårent varmeanlegg. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med andre energitiltak i ordningen. Les mer.

Bio-ovn med vannkappe

En bio-ovn med vannkappe bruker biobrensel (som pellets eller ved) til oppvarming og tappevann i et vannbårent varmeanlegg. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med andre energitiltak i ordningen. Les mer.

Solfanger

En solfanger utnytter solens energi til å varme opp vann (i motsetning til solceller, som lager elektrisitet). Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med andre energitiltak i ordningen. Les mer.

El-produksjon

El-produksjon er for deg som vil bruke fornybar energi, som for eksempel sol eller vind, til egen produksjon av elektrisitet, og som har en plusskundeavtale med et nettselskap. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med andre energitiltak i ordningen. Les mer.

Ettermontering av balansert ventilasjon

Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som trekker ut brukt luft og leverer frisk, renset og oppvarmet luft. Du har rett til støtte for dette tiltaket. Les mer.

Støtte til oppgradering av bolig

Du kan få støtte til vindu, isolasjon, tetting med mer, inkludert arbeidskostnader, dersom du samtidig gjør andre energitiltak. Maksimalt tilskuddsnivå er avhengig av hvor ambisiøse energitiltakene er. Les mer.
 

Les mer og søk støtte på tilskudd.enova.no.

Gratis råd

Enova har en gratis rådgivningstjeneste, Enova Svarer. De svarer på både konkrete og generelle spørsmål knyttet til energibruk og strømsparing.

Enova Svarer har tre kontaktpunkt: telefon, nettprat og e-post, og er betjent hverdager fra kl 08.00 til 16.00. 
 
• Telefon: 800 49 003
• Nettprat: du kan også chatte med en av Enovas energirådgivere.
• E-post: svarer@enova.no