Pelletskamin med vannkappe

Reduser strømforbruket ditt med en pelletskamin. Pelletskaminen produserer varme ved å brenne pellets av sammenpresset trevirke. Har kaminen vannkappe varmer den både rommet den står i og vann til vannbåren varme.

Getty Images
Pelletskamin med vannkappe
Effektivitet: 80 – 90 %
Investering: 50 000 – 70 000
Varmesystem: oppvarming via luft og vannbåren varme
Installasjon: Rørlegger, montør/forhandler
Miljø: partikkel- og CO2-utslipp ved forbrenning

En pelletskamin med vannkappe er perfekt når du trenger  tilleggsvarme om vinteren i et fleksibelt varmesystem, eller du ønsker peiskos uten mye av det arbeidet som følger med vedfyring, og har vannbåren varme. 

Pelletsovnene ligner rentbrennende vedovner både i design og funksjon. Prinsippene er de samme, men mekanikken er langt mer raffinert. Du fyller pelletskaminen, daglig i kalde perioder, og stiller inn hvor mye varme du ønsker. Resten går av seg selv. Ovnen tennes og doserer rett mengde brensel av seg selv. Dette gjør fyring med trepellets både enklere og mer energieffektivt enn vanlig vedfyring.

Når pelletsovnen har vannkappe betyr dette at den i tillegg til å varme rommet den står i varmer opp vann, som sirkuleres gjennom brennkammeret. Rundt 70 – 80 % av varmen overføres til vannet. Dette varmtvannet lagres i en varmtvannstank, og kan brukes til oppvarming av både rommene og varmtvannet ditt når du trenger det.

Passer en pelletsovn med vannkappe for deg?

 • Du vil ha enkel og effektiv oppvarming eller peiskos
 • Du synes vedfyring er litt for tungvint
 • Boligen din har pipe
 • Boligen har vannbåren varme, eller du planlegger å etablere det
 • Du trenger en varmekilde for kalde perioder
 • Du har plass til å lagre pellets tørt
 • Det er pellets tilgjengelig i nærheten av der du bor
 • Det er bedrifter som kan utføre service og fører reservedeler i nærheten

Hvor mye sparer du?

 • En pelletskamin klarer å utnytte 80 – 90 % av varmen i brenselet.
 • En kilo pellets har et teoretisk energiinnhold på 4,8 kWh. Når varmetapet i ovnen tas med får du 4,1 kWh (ved 85 %).
 • En småsekk med pellets veier 16 kg, og gir 65 kWh varmeenergi. 
 • Det lønner seg å kjøpe paller med småsekker, eller pellets i storsekk.
 • Energiprisen avhenger av hva du må betale for pelletsen. 
 • Prisen på selve pelletsovenen vil ligge på et sted mellom 40 – 50 000 kroner. Installasjon og tilpassing av varmeanlegget kommer i tilllegg og varierer mye fra bolig til bolig.

 

Slik går du frem

 • Få oversikt over energibehovet ditt, og om det er ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha 
 • Kontakt helst flere forhandlere og  vurder ulike produsenter, modeller og løsninger. 
 • Undersøk at det er mulig å få tak i både trepellets, service og reservedeler der du bor.
 • Gjør avtale med forhandleren om installasjon og godkjenning av ovnen. Installatøren har mye å si for om du får et varmeanlegg som fungerer optimalt eller ikke. Be om et pristilbud på hele jobben, inkludert garantier og eventuell oppfølging i oppstartsfasen. Alle installerte ildsteder skal være godkjent av sertifisert forhandler, kontrollør eller feier før bruk. 
 • Husk å søke enova om støtte når pelletskaminen er ferdig installert og betalt.