Pelletskjel

Reduser strømforbruket ditt, eller bli oljefri med en pelletskjel. Varmen produseres ved å brenne pellets av sammenpresset trevirke og avgis til boligen som vannbåren varme til oppvarming og varmtvann.

Pelletskjel
Effektivitet: 85 – 90 %
Investering: 100 – 200 000
Varmesystem: vannbåren varme
Installasjon: rørlegger, (forhandler)
Miljøkonsekvenser: partikkel- og CO2-utslipp

Selv om pelletsbølgen vi har sett i andre deler i Norden aldri helt kom til oss i Norge, kan en pelletskjel kan være et alternativ til oppvarming sammenlignet med forurensende oljefyr, gass eller strøm.

En pelletskjel ligner på alle andre typer fyrkjeler. Den produserer varme ved å brenne trepellets. Brenselet fraktes automatisk fra et brenselslager til brenneren i kjelen. Varmen som produseres overføres til boligen som vannbåren varme.

Passer en pelletskjel for deg?

  • Du vil erstatte fossil oljefyring, eller elektrisk oppvarming med et fornybart alternativ.
  • Boligen din har pipe og vannbåren varme
  • Du har plass til et fuktfritt brenselslager enten i boligen din, eller rett i nærheten.
  • Det er enkelt å få tak i trepellets der du bor