Sirkulasjonspumpe

Gjennomfør det enkleste, og kanskje mest nerdete energitiltaket i varmeanlegget ditt – bytt sirkulasjonspumpe!

Har du vannbåren varme i huset ditt kan du takke sirkulasjonspumpen for at varmen kommer frem der du trenger den. Sirkulasjonspumpen er hjertet i varmesystemet ditt, og pumper varmen gjennom boligens varmedistribusjonssystem. 

Der gamle sirkulasjonspumper kjører på ett sirkulasjonstrinn, eller eventuelt kan justeres trinnvis manuelt (men hvem husker på det) – er de moderne sirkulasjonspumpene behovsstyrt, og følger varmebehovet ditt.
Det er både energismart og effektivt, fordi det betyr at i stedet for at pumpen går og går – år ut og år inn med samme pumpekraft, justerer de moderne inverterstyrte pumpene seg etter behovet.

I tillegg har gjør ny motorteknologi at pumpene flytter vannet mer effektivt og avgir mindre uønsket varme til omgivelsene.  

Når bør du bytte sirkulasjonspumpe?

  • Den gamle pumpen din fungerer ikke lenger.
  • Du har problemer med sirkulasjonspumpen, eller reguleringen av den.
  • Du skal oppgradere varmeanlegget ditt.
  • Du har en sirkulasjonspumpe som trekker mye strøm og som ikke er tilpasset verken boligen eller behovet ditt.

Hvor mye kan du spare på å bytte sirkulasjonspumpe?

  • Du kan spare overaskende mye! En gammel sirkulasjonspumpe kan stå for mellom 10 og 15 prosent av energiforbruket i en bolig med vannbåren varme, fordi de gjerne er alt for store, og ikke kan reguleres.
  • En moderne sirkulasjonspumpe bruker fort 75 % mindre energi enn sin forgjenger, og i tillegg kan du spare energi på å få en pumpe som regulerer driften etter behovet ditt.
  • Avhengig av pumpen du har, behovene dine, strømprisen og modellen du velger kan du spare et sted mellom 500 og 3000 kr.