Sjøvarmepumpe

Halver energiforbruket ditt til oppvarming med en varmepumpe. Sjøvarmepumpen henter gratis energi fra sjøen gjennom en kollektor, hever temperaturen og avgir varmen til boligen som vannbåren varme og varmtvann.

Sjøvarmepumpe
Årsvarmefaktor (SCOP): 2 – 4
Investering: 100 – 300 000 kr
Varmesystem: varmtvann og vannbåren varme
Installasjon: rørlegger, elektriker (dykker)
Miljø: klimaskadelig kjølemedie (HFK gass)


Sjøvarmepumper er blant de varmepumpene som oppnår de aller høyeste årsvarmefaktorene i Norge.

Varmepumpen henter varmeenergi fra sjøen. Sjøvann har en temperatur på minst 4 grader gjennom hele året og er en svært god varmekilde for varmepumper, men vær obs på groing. En kollektor senkes ned på sjøbunnen og varmes opp av vannet rundt. Varmen fra sjøen overføres til væske-vann varmepumpen inne i boligen, som hever temperaturen og avgir varmen til boligen som vannbåren varme og varmtvann.

Det er også ofte mulig å bruke innsjøer og elver som varmekilde.

En sjøvarmepumpene er 2 til 4 ganger mer effektiv enn vanlig elektrisk oppvarming, og vil dekke nesten hele (ca 85 %) oppvarmingsbehovet ditt til varme og varmtvann. 

Her finner du de mest effektive væske-vann-varmepumpene på markedet.

Passer en sjøvarmepumpe for deg?

 • Du bor rett ved sjøen (maks 100 meter unna), eller en annen egnet vannkilde (f.eks innsjø eller elv).
 • Du har oljefyr, eller en annen type fyrkjel som du vil erstatte.
 • Du har en større enebolig.
 • Du har vannbåren varme i boligen din, eller har planer om å installere det.
 • Du skal bygge deg en ny bolig.

 
Hvor mye sparer du?

 • Du reduserer energiforbruket til oppvarming og varmtvann med 50 – 75 %.
 • Bruker du 25 000 kWh strøm totalt, kan du regne med å spare rundt 11 000 kWh.
 • En sjøvarmepumpe har en årsvarmefaktor på 2,5 – 4. Det betyr at du bruker 1 kWh strøm, men får 2,5 – 4 kWh med varmeenergi til boligen. 
 • Du må regne med å betale 100 – 300 000 kroner for en ferdig installert bergvarmepumpe. Levetiden er på 15 – 20 år.

Sånn går du frem

 • Få oversikt over boligens og familiens energiforbruk. Er det ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på det fremtidige energiforbruket ditt? Er det praktisk mulig å installere en sjøvarmepumpe, og er det en slik varmepumpe som vil passe best for dere – eller er det kanskje andre tiltak dere bør prioritere først? 
 • Sjekk gjerne forbrukertester av væske-vann varmepumper, og se etter produkter med svarnemerke og godt energimerke. Her finner du de mest energeffektive væske-vann-varmepumpene på markedet.
 • En sjøvarmepumpe skal installeres av fagfolk, som regel rørlegger og eletriker. I tillegg kan det være behov for å bruke dykkere til å kontrollere kollektoren. Installatøren du velger vil ha desidert mest å si for om du får en varmepumpe som fungerer optimalt eller ikke. Kontakt derfor flere installatører med erfaring, trygg økonomi og gode referanser. Avtal befaring, og be om et pristilbud på hele jobben, inkludert garantier og oppfølging av anlegget i oppstartsfasen.
 • Velg den bedriften du har størst tillit til. Pris er ikke alt, og særlig ikke hvis anlegget ditt ikke fungerer. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort.
 • Husk å søke enova om støtte når varmepumpen er ferdig installert og betalt.