Solfangere

Solfangere er effektive og kan varme 50 prosent av varmtvannet. De er utformet for å fange varmen fra sola og overfører den til boligen som vannbåren varme og varmtvann.

Solfanger
Effekt: halvparten av energiforbruket til varmtvann
Investering: 50 – 100 000
Varmesystem: varmtvann og/eller vannbåren varme
Innstallasjon: rørlegger, montør/taktekker

Energimengden vi mottar fra sola hver eneste dag er overveldende. Norge har en solinnstråling på 700–1 000 kWh per kvadratmeter per år. Med solfangere kan du fange og ta vare på mye av denne energien, og bruke den senere på et tidspunkt du har behov for varme. 

Solfangere monteres som regel på bygningen, gjerne på taket eller fasaden. De er laget av materialer som først slipper sollyset gjennom og deretter absorberer solenergien, og gjør solinnstrålingen til varme. Denne varmen overføres til boligen som vannbåren varme, og kan brukes til både varmtvann eller romoppvarming. Dette gjør at solfangere passer for de aller fleste boliger med varmtvannsbehov. Solfangere vil som regel kunne dekke rundt halvparten av varmtvannsforbruket ditt. I et energismart, vannbårent oppvarmingssystem kan solfangere kombineres med, og gi bedre driftsforhold for både varmepumper og ved- eller pelletsløsninger.

Det finnes to hovedtyper solfangere, plane solfangere og vakuumfangere. I de fleste boliger vil begge typene være gode alternativ.   

Passer solfangere for deg?

 • Familien din bruker mye varmtvann.
 • Boligen din har plass til solfangerne, helst på en sydvent flate uten skygge. 
 • Dere skal legge nytt tak, eller utføre arbeid på taket.
 • Dere må bytte varmtvannsbereder.
 • Dere ønsker dere et energismart oppvarmingsystem som består av flere energikilder.

Hvor mye kan du spare?

 • Solfangere kan dekke typisk halvparten av energiforbruket til varmtvann.
 • En vanlig familie bruker ca 5 000 kWh til oppvarming av varmtvann. Solfangerne vil dekke ca 2 500 kWh.
 • Solfangere som bare skal brukes til varmtvannsproduksjon koster fra 30 – 80 000 kroner å installere. Solfangere som skal varme opp huset i tillegg vil koster noe mer å installere.

Slik går du frem

 • Få oversikt over energiforbruket deres. Er det ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på det fremtidige energiforbruket ditt? Er det andre tiltak som bør prioriteres først?
 • Det vanligste er å planlegge at solfangerne skal dekke så mye som mulig av varmtvannsbehovet ditt. Typisk 2 – 3 solfangere. Skal solfangerne også brukes til oppvarming i tillegg kan man investere i et større anlegg med flere solfangere. Da går det også an å bruke overskuddsvarme til f.eks forvarming av en bergvarmepumpebrønn.
 • Du må ha fagfolk til å installere solfangere. Be om en befaring før du velger å slå til på et tilbud.
 • Be om et pristilbud på hele jobben, som inkluderer garantier og eventuell oppfølging av anlegget i oppstartsfasen. 
 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort.