Støtteordninger i Bergen

Bergen kommune med egne støtteordninger for varmepumpe og energioppgradering.

solcelle, bolighus, hus

ENOVA har flere støtteordninger for deg som planlegger større oppgraderinger i privatboligen. 

Men for enklere oppgraderinger som etterisolering og varmepumpe, og for tiltak i borettslag og sameier, har det manglet slike ordninger på nasjonalt plan. 

Her kan kommunene spille en viktig rolle, og i Bergen har kommunen nå to ulike støtteordninger som kan være interessante. 

Oppdatert 23 juni 2023: Søknadsfristen for luft-til-luft varmepumpe for private boliger var 7. juni, men det er gode muligheter for at denne lyses ut på nytt senere i år eller til neste år. Vi følger med! Kommunen oppgir også at de midlertidig stenger ordningen for tilskudd til borettslag og sameier i påvente av behandling av de søknadene som kommer inn. Følg med på sidene til Bergen kommune for oppdatert informasjon.

Tilskudd til varmepumpe i privat bolig 

Eiere av private boliger i Bergen kommune kan søke om støtte til installasjon av luft-luft varmepumpe. 

Merk at mens leietakere ikke kan søke, så kan eier av boligen søke selv om vedkommende bor et annet sted. 

Støtten avhenger av husholdningens samlede inntekt.

Husholdninger med samlet inntekt over 750 000 kr: Inntil 6 000 kr 

Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av kostnadene for kjøp og montering av varmepumpen, men ikke mer enn 6 000 kroner per varmepumpe. 

Husholdninger med samlet inntekt under 750 000 kr: Inntil 10 000 kr 

Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av kostnadene for kjøp og montering av varmepumpen, men ikke mer enn 10 000 kroner per varmepumpe. 

Tilskudd til energitiltak i borettslag og boligsameier 

Borettslag og boligsameier i Bergen kommune kan få støtte til flere ulike energitiltak, enkeltvis eller i kombinasjon: 

Oppgradering av bygningskropp 

  • Etterisolering av vegg, gulv og/eller tak 
  • Bytte ut vindu og/eller ytterdører 
  • Termografering og trykktesting 

Fleksibel energiforsyning 

  • Etablering og/eller oppgradering av vannbåren varme 

Tekniske installasjoner 

  • Etablering og/eller oppgradering av balansert ventilasjon 
  • Skifte ut eksisterende lysarmatur til lavenergi belysning 

Energiproduksjon 

  • Luft/vann-varmepumpe 
  • Installasjon av solceller 

Ordningen har løpende frist, men begrenset med penger, så det lønner seg å søke så raskt som mulig. 

Du finner mer informasjon og elektronisk søknadsskjema på sidene til Bergen kommune: