Ta kles- og oppvasken med egenprodusert varme

Mesteparten av strømmen vaske- og oppvaskmaskinen din bruker går til oppvarming. Kan du fylle den med varmtvann fra en energismart varmekilde bruker du mindre strøm på kles- og oppvasken.

vaskemaskin

Visste du at det finnes vaskemaskiner og oppvaskmaskiner med egen varmtvannstilkobling? Hvis du allerede har, eller planlegger å få vannbåren varme med energismart oppvarming (f.eks har solfangere eller bergvarmepumpe) er dette produkter som kan bidra til at du lever enda mer energieffektivt.

Både vaksemaskiner og oppvaskmaskiner bruker nemlig mesteparten av energien de trekker til å varme opp  vaskevannet. I en vaskemaskin går hele 80 – 90 % av energien til oppvarming.

For å kunne ta kles- og oppvasken med egenprodusert varme må du:

 • legge opp varmtvannstilkobling fra varmekilde til vaskemaskinen og/eller oppvaskmaskinen 
 • velge en vaskemaskin og oppvaskmaskin med både varmt- og kaldtvannstilkobling

Selv om hvitevarene på markedet i dag bruker mindre energi enn tidligere kan du redusere energiforbruket på vask og oppvask med opp til 60 % hvis varmtvannet i maskinen varmes opp av f,eks solvarme eller bergvarme.

Selv om butikkene ikke markedsfører disse løsningene så godt, har flere hvitevareprodusenter modeller med både varmt- og valdtvannstilkobling. Særlig oppvaskmaskiner, men også enkelte vaskemaskiner. I dag er dette produkter som det er mulig  å få tak i, men som det krever en ekstra innsats å finne frem til.

Det kan være mulig å koble en oppvaskmaskin til varmtvann uten at den har separat varmtvannstilkobling. Da må temperaturen på varmtvannet ligge på under 65 grader celsius. Det er imidlertid ikke alle produsentene som anbefaler dette.

Når bør du legge til rette for vaske- og oppvaskmaskin med varmtvannstilkobling?

 • Boligen din har vannbåren varme og varmes opp av en energismart varmekilde (f.eks varmepumpe, solfangere, bioenergi eller fjernvarme)
 • Du pusser opp og har en rørlegger i hus, og du har, eller planlegger å installere vannbåren varme.
 • Oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen din må uansett byttes ut, og du planlegger vannbåren varme med energismart varmekilde.

Hvor mye koster det?

 • Kostnaden for rørtilkobling mellom varmekilde og vaskemaskin/oppvaskmaskin vil variere.
 • Oppvaskmaskiner og vaskemaskiner med mulighet for både kaldt- og varmtvannstilkobling koster ikke så mye mer enn andre maskiner.
 • Jo mer energismart oppvarmingsløsning du har, jo lavere blir energikostnadene til vask og oppvask. Det er mulig å spare 60 % av energimengden til vask og oppvask med en energismart oppvarmingsløsning.

Slik går du frem

 • Start med å undersøke mulighetene, og hvilken prosess som blir best for deg. Dette handler om å avklare rekkefølgen og de ulike stegene i prosessen. Deretter bør du undersøke aktuelle produsenter og produkter på markedet.
 • Gjør alt på en gang, planlegg prosessen stegvis, eller grip muligheten når du får den. Rørføringer til varmtvannstilkobling kan gjøres samtidig med at du pusser opp, eller tar annet rødleggerarbeid. Ryker vaskemaskinen, eller tørketrommelen din – velg en ny med både kaldt og varmtvannstilkobling hvis du har tenkt å få vannbåren varme.
 • Det er viktig at installasjonen gjøres på en måte som ikke øker risikoen for lekkasjer. Du kan også be om at vannrørene blir isolert. Dette vil redusere varmetapet.