Velg en energismart vedovn

Rentbrennende ildsteder er 50 prosent mer effektive enn tradisjonelle. Dobbel forbrenning av røykgassen gir lavere partikkelutslipp og mer varme. Det er bedre for miljøet og for deg.

Rentbrennende vedovn
Effektivitet: 50 % bedre enn tradisjonelle ildsteder
Investering: 10 – 40 000 kr
Varmesystem: oppvarming via luft  (eventuelt strålevarme)
Installasjon: sertifisert forhandler/montør anbefales
Miljø: partikkelutslipp og CO2utslipp under forbrenning

Det finnes over 2 millioner ildsteder i norske boliger. Mange av disse er ikke rentbrennende og de utgjør i perioder et stort miljøproblem. Rentbrennende ildsteder forurenser mindre ved at de avgir 90 prosent mindre partikkelutslipp enn gamle ovner. 

Derfor har f.eks Bergen kommune vedtatt forbud mot ildsteder eldre enn fra 1998 (og som ikke er antikvariske), som første norske kommune. Forbudet skal gjelde fra 2021. 

En rentbrennende vedovn skiller seg fra gamle ovner ved at de er bedre isolert. Dette øker temperaturen i brennkammeret. I tillegg tilføres det ekstra luft til brennkammeret, som gir dobbel forbrenning av røyken. Resultatet er at mer varme overføres til boligen din, og mindre forsvinner ut pipa. Det finnes rentbrennende ildsteder i modeller og løsninger tilpasset de fleste behov og boliger.

Bruker du vedovn som en hovedoppvarmingskilde bør du velge et ildsted som «holder på varmen», en kakkelovn, klebersteinsovn eller lignende. Disse ovnene lagrer varmen, sånn at du kan fyre en kortere periode, men «få» strålevarme fra ildstedet lang tid etterpå. Du kan også velge en vedovn med vannkappe.

Det er mulig å montere etterbrenner, som gjøre eldre ildsteder rentbrennende.

Passer en rentbrennende vedovn for deg?

 • Du har åpen peis, eller peis eller vedovn som ikke er rentbrennende allerede.
 • Du bor utenfor byområdet, der det ikke er utfordringer med dårlig luftkvalitet.
 • Du har pipe.
 • Du har plass til å lagre ved.
 • Det er kaldt om vinteren der du bor.
 • Du har tilgang på egenhugget eller lokal ved.
 • Du trenger sikker varmekilde ved f.eks strømbrudd.

Hvor mye sparer du?

 • Der et tradisjonelt ildsted bare klarer å utnytte 50 % av veden til varme, utnyttes opp til 80 % i et rentbrennende ildsted.
 • En 40 literssekk bjørkeved gir teoretisk 76 kWh. Brent i en gammel ovn gir den imidlertid 39 kWh varme til boligen. I en rentbrennende ovn gir den 60 kWh varme til boligen.
 • Koster vedsekken 50 kroner betaler du 81 øre for hver kWh i en rentbrennende ovn. 50 øre mindre enn i en gammel ovn (hvor hver kWh koster 130 øre).
 • Dette betyr at hvis du kjøper en favn ved (tilsvarer 54 40 literssekker) får du 3240 kWh i en rentbrennende vedovn. I en gammel ovn får du bare 2106 kWh, og trenger 29 sekker til.

Slik går du frem

 • Få oversikt over behovet ditt. Det vil være energismart å erstatte en gammel vedovn med en renbrennende ovn om du bruker en del ved til oppvarming.
 • Se på ulike produsenter, modeller og løsninger. Her finner du de mest energismarte vedovnene.
 • Besøk en forhandler. Ta gjerne med bilder av rommet og pipa. Du kan også be om en befaring.
 • Pass på at du ikke kjøper for stor vedovn. 
 • Gjør avtale med forhandleren om installasjon og godkjenning av ovnen. Alle installerte ildsteder skal være godkjent av sertifisert forhandler, kontrollør eller feier før bruk.
 • Be om å få toppmontert røykutløpet hvis dette er mulig. Da blir mer av varmen avgitt til rommet enn om røyken føres ut fra siden.
 • Sørg for at ildstedet er meldt til brannvesenet, og søk evenutell støtte.