Askerbolig ble oljefri med bergvarmepumpe

– Valget om å bli Oljefri var svært enkelt, forteller huseier Kristian Ekrheim. Etter nøye vurdering tok familien kontakt med flere energispesialister gjennom oljefri.no for å se på alternative oppvarmingsmuligheter.

Etter at beslutningen om å fjerne oljefyringsanlegget var tatt, falt valget på en pakkeløsning fra en av Oljefris energispesialister, Snersrud & Pedersen AS. Løsningen de kom fram til, var en bergvarmepumpe til boligen. Dette førte med seg rens og sanering av nedgravd oljetank, samt utskiftning i fyrrommet.

Informasjon om boligen

Bygget:1973
Størrelse:248m2
Gammel oppvarmingsløsning:Oljekjel koblet til radiatorer, samt vedovn
Ny oppvarmingsløsning:Bergvarmepumpe koblet til radiatorer, samt vedovn
Andre tiltak:Vannbåren gulvvarme. Energirådgivning
Økonomi:Investeringer bergnes nedbetalt etter 7-8 år. Enovastøtte på kr 25 000 kr

– Vi valgte å bli oljefri av tre enkle grunner; miljø, komfort og økonomi. At oljefyren slipper ut mye CO2, og den overhengende faren for lekkasje fra oljetanken, gjorde valget svært enkelt. Oljefyren var også plassert i et eget rom som det ikke var mulig å benytte til noe annet på grunn av oljelukta. Nå som vi har varmepumpe, benytter vi rommet kombinert som vaskerom, forteller Ekrheim.

Økonomiske beregninger i forkant viste at investeringene i varmepumpe, borehull og montasjearbeid blir tilbakebetalt innen 7-8 år. Varmepumpen henter ca. 2/3 av oppvarmingsenergien gratis fra omgivelsene i form av solenergi som er lagret i grunnvannet. Også støtten på 25 000,- fra Enova, for å erstatte oljefyr med en varmepumpe, var ifølge Ekrheim en ekstra motivasjon til å legge om til fornybar energi.

Tidsmessig valgte de å gjennomføre tiltakene i månedsskiftet november/desember, like før det første snøfallet og vinteren slo inn for fullt. I perioden med arbeid måtte familien benytte seg av elektrisitet og vedfyring, mens varmepumpen med trådløs styring ble gjort i stand i det gamle fyrrommet.

– Vi har valgt å koble varmepumpen til internett. Dette gjør at vi enkelt kan styre varmepumpen med en app. Via denne vil vi enkelt kunne senke temperaturen i huset, og stoppe varmtvannsproduksjon når vi er på helgeturer og ferie. Vi sparer energi ved å holde temperaturen nede og vi kan lett øke temperaturen til komfortnivå før vi kommer hjem, sier Ekrheim.

Termografering

Det første som ble gjennomført var termografering av radiatorene i boligen. Dette ble gjort for å sjekke radiatorenes varmeoverføring. Deretter fjernet tilbyderen smuss og magnetitt for å sikre optimal vannkvalitet og bedre ytelsen til de gamle radiatorene.

– Det har i det siste vært en økende etterspørsel av termografering, og vi anbefaler også våre kunder å benytte seg av det. Man får klare indikasjoner på varmetap, så man lett kan gjøre tiltak hvor det er nødvendig, forteller Ivar Snersrud i Snersrud & Pedersen AS.

Den gamle fyrkjelen ble renset med en magnetstav, rensevæske og sirkulasjonspumpe. Magnetstaven tiltrekker seg smuss og magnetitt fra fyringsanlegget. Etter noen timer var anlegget ferdig renset, og den gamle oljefyren trygt fjernet fra boligen.

– Mot slutten av renseprosessen foretar vi målinger med nøyaktige instrumenter, slik at vi er sikre på at vi får ut all rensevæsken av anlegget, sier Snersrud.

Fjerning av nedgravd oljetank

Etter at fyrkjelen ble fjernet var det oljetankens tur. Siden jorda på denne tiden av året er vanskelig å grave i, ble det lagt ut matter i forkant for å varme opp tankområdet i hagen.

– Man har alltid historier i bakhodet om de alvorlige konsekvensene ved oljelekkasje. Og med en 3000 liters tank i hagen, gikk det kun tre måneder fra vi flyttet inn til vi gravde opp oljetanken, forteller Ekrheim.

 – Det er slettes ikke umulig å gjøre denne jobben på vinteren, men det er en fordel å gjøre det enten før eller etter den verste vinterkulda. Det er dessuten mer skånsomt for jorda å grave på denne tiden av året, meddeler Snersrud.

En bergvarmepumpe trenger en energibrønn

Familien valgte en bergvarmepumpe som erstatning for oljefyren. Neste steg var derfor å bore klar energibrønnen til varmepumpen. Boremaskinen måtte først ned til ca. 3 meters dybde for å nå fjellet i grunnen. Deretter boret de videre 200 meter ned i fjellet. Rørene fra energibrønnen ble lagt direkte inn i kjelleren, slik at det ble kortest mulig vei mellom energibrønn og varmepumpe.

Boremaskinen borer 200 meter ned i fjellet for å lage energibrønn til varmepumpen.Vann, gjørme og stein fra boringen føres direkte i en container slik at man unngår søl og rot på eiendommen.

– Grunnen til at vi valgte bergvarmepumpe fremfor luft/vann-varmepumpe, var at det ikke er behov for utvendig vedlikehold, og at vi i tillegg slipper å ha en stor boks på husveggen som avgir støy og mye kondens på kalde dager, sier Ekrheim.

Bergvarmepumpen installeres

Varmepumpen ble installert og koblet til rørene fra energibrønnen. Tilslutt ble varmepumpen igangkjørt og finjustert av Snersrud & Pedersen AS, som for øvrig også leverer service på anlegget. Ekrheim meddeler at dette var en viktig faktor for å sikre stabil drift og at det er økonomisk lurt å vedlikeholde varmeanlegget.

Utfra tilgjengelig informasjon i forkant av installasjonen, antas det at varmepumpen kun har behov for 2% drahjelp fra andre energikilder i løpet av året. Ekrheim forteller at boligen trenger ca. 38 000 kWh til varme og varmtvann. Etter installasjonen av varmepumpen vil man kunne redusere energiforbruket med ca. 2/3, eller 25 000kWh.  

Varmepumpen kobles trådløst til nett, slik at den kan fjernstyres fra en mobil app.

– Vi ferdigstiller varmepumpen og gir huseier opplæring i hvordan den brukes. Om noe uforutsett skjer i ettertid, er vi raskt på plass for å hjelpe til, forteller Snersrud.

Snersrud & Pedersen har siden 2002 jobbet med varmeanlegg og kan bekrefte at det har blitt flere og flere utskiftninger av oljefyr de siste årene. De har også jobbet en del med fjernvarmeanlegg i større bygg, som bygger på det samme prinsippet.

– Vi ser en utvikling hvor flere ønsker å gå over til fornybare oppvarmingsløsninger. Vi jobber derfor svært tett med andre underleverandører, slik at vi kan tilby våre kunder en totalpakke, sier Snersrud.

Oljefri-energispesialisten både tegner, prosjekterer og utfører jobben, samt bidrar med FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) etter endt jobb.

– Vi vet hvor viktig det er for kunden at vårt kontor dokumenterer arbeidet skikkelig. Vi vet også at det er enklere å forholde seg til én tilbyder i en slik prosess, sier Snersrud.   

Huseier Ekrheim presiserer at det var et godt utarbeidet tilbud fra Snersrud & Pedersen AS, som var enkelt å forstå for ufaglærte, som skapte tillit og var avgjørende for valget av leverandør.

– Snersrud & Pedersen AS har hatt en prosjektleder som har vært tett på prosjektet hele veien. Vi har hatt en god dialog, og prosjektet har blitt fulgt i henhold til den avtalte planen.

I tillegg til installasjonen av fornybar oppvarming, valgte Ekrheim å legge gulvvarme med oppvarming fra varmepumpen. Det ble lagt inne på det gamle fyrrommet, men er også tilrettelagt for videre utvidelse til resten av huset om det blir ønskelig på sikt. Dette vil gi en behagelig varme og en ytterligere energibesparelse på 2000 kWh/år fordi varmepumpen vil jobbe mer effektivt.

Før prosjektet startet, fikk Ekrheim gratis energirådgivning gjennom Asker kommune. Han fikk nyttige råd og god veiledning for både varmepumpeanlegget og andre energitiltak for boligen.

Her kan du lese om energirådgivning.

Naturvernforbundet var på besøk hos familien Ekrheim vinteren 2013/14