Familien Fjelldal fikk økonomisk drahjelp

Den økonomiske støtten var avgjørende for at familien Fjelldal kunne bli oljefri. De erstattet oljefyren med en pelletskjel.

Terje Heiestad/Millimeter Press

For to år siden bestemte Terje Fjelldal og familien seg for at oljefyren måtte bort.

– Huset er fra 1970, og oljetanken måtte i alle fall byttes ut i løpet av kort tid. De høye oljeprisene, miljøaspektet og kommunens tilskudd til å bytte ut oljefyren var et solid spark bak for å bytte til klimanøytrale trepellets, forteller Terje Fjelldal.

Av totalkostnaden på 152 000 kroner dekket Oslo kommune 62 500 gjennom tilskudd fra Enøketaten.

Sparer 2500 liter olje

Familien på fire bor i en villa med utleiedel. Totalt sett er det 260 kvadratmeter og seks personer som skal varmes gjennom en kald vinter. Med oljefyr gikk det omlag 2500 liter olje i året.

– Før brukte vi omlag 30 000 kWh strøm på toppen av oljefyringen for å ta unna for kuldeperiodene. Denne strømregningen halverer vi nå, forklarer en fornøyd Fjelldal.

Familien får pellets på pall. De bruker omlag seks paller à 800 – 900 kg i løpet av vintersesongen. Dermed spares både klimaet og lommeboka, ettersom pelletsfyring også er rimeligere enn olje. Med dagens olje- og pelletspriser sparer familien ca 22 øre per kWh.

I tillegg har den nye løsningen større kapasitet, noe som halverer strømforbruket på de ekstra kalde dagene.

Informasjon om boligen

Byggeår:1972
Størrelse:260m2 med egen utleiedel
Gammel oppvarmingsløsning:Oljefyr
Ny oppvarmingsløsning:Pelletsfyr
Energiforbruk:Reduserte strømforbruket med 15 000kWh. 
Økonomi:Totalkostnad 152 000 kr, støtte fra Oslo kommune gjennom Enøketaten på 62 500 kr (Oppdatering 2017: se også enova.no). Sparer 22 øre per kWh.

Alle bør bytte

Alle som har et hus med vannbåren varme, bør bytte til en annen form for oppvarming enn olje, mener Terje Fjelldal.

– Det er jo flere alternativer, men vi valgte pellets, sier Fjelldal, som fyller på tanken to-tre ganger i løpet av fyringssesongen. Det meste går automatisk inne i fyranlegget.

– Det er litt mer arbeid enn med olje, men det har jeg jo bare godt av. Det er som med vedhogst, den varmer to ganger, ler han.

Etter at de hadde bestemt seg, tok det ikke lang tid å få gjennomført prosjektet.

– Selve utbyttingen og installasjonen var gjort på en liten uke, forklarer Terje Fjelldal.

 I nabolaget er det mange eneboliger, men det er ikke så mange som har benyttet seg av muligheten til å få kommunal støtte, noe Fjelldal synes er rart.

– Det var veldig greit. Vi søkte på forhånd, og så fikk vi utbetalt støtten etter at prosjektet var ferdigmeldt, forklarer han.

Oppdatering 2017: se også www.enova.no.

Terje Fjelldal er oljefri.

Naturvernforbundet var på besøk hos Fjelldal høsten 2010.