Fjernvarme på Slettheia

Mindre forurensing, god varme og en glad vaktmester: 80 leiligheter i Slettheiveien i Kristiansand har hatt sin første vinter med fjernvarme.

Vaktmester Bjørn Iversen i Slettheiveien 66 og 68 hadde tidligere ansvaret for å holde oljefyrene i gang. Med et oljeforbruk på 18 000 liter per blokk per år, har det blitt mye god varme – og store mengder forurensning opp av pipa.

– Jeg henvendte meg første gang til Agder Energi  for ti år siden og spurte om vi kunne få fjernvarme, sier vaktmester Bjørn Iversen. Oljefyr er både dyrt og tungvint, så jeg syntes fjernvarme var en opplagt god ide.

Større bygg som har radiatorer kan varmes opp med fjernvarme. Hvem som får koble seg til fjernvarmenettet avhenger blant annet av hvor langt utbyggingen av fjernvarmerørene har kommet. Etter flere års venting, ble Slettheiveien 66 og 68 en av de utløsende faktorene for at Agder Energi Varme la fjernvarmerør inn i Rigetjønndalen. Dette gjorde det mulig for bedrifter som Kristiansand Bilverksted, Statens vegvesen, Multiconsult og Landskapsentreprenørene å koble seg på. I tillegg har store borettslag på toppen av Slettheia nå meldt sin interesse.

Informasjon om boligene

Byggeår:1967
Størrelse:To boligblokker med 40+40 leiligheter
Gammel oppvarmingsløsning:To oljefyrer med forbruk på minst 18 000 liter per blokk
Ny oppvarmingsløsning: Fjernvame til romoppvarming. Varmtvannsberedere som går på strøm
Andre tiltak:Nye vinduer
Økonomi:Investering nedbetalt på 6 år

Varmen i fjernvarmerørene kommer fra det store søppelforbrenningsanlegget i Kristiansand, pluss noe spillvarme fra nikkelverket. Dette er energi som tidligere bare gikk til spille.

De to borettslagene i Slettheiveien ble bygget i 1967 med 40 leiligheter per blokk. For kort tid siden byttet borettslagene ut alle vinduene til vedlikeholdsfrie trelags energiglass.

– Vi gjorde det fordi de gamle trevinduene hadde begynt å råtne på grunn av dårlig vedlikehold. Men vi merker tydelig effekten på energiforbruket i blokkene. Enkelte leiligheter bruker nesten ikke varme, forklarer vaktmesteren.

Målere i hver leilighet gjør at hver familie har oversikt over energiforbruket sitt, også til oppvarming.

– Ble det dyrt å legge fjernvarmerør opp til blokkene?

– Investeringen er nedbetalt på seks år. Vi var heldige og fikk et rentefritt lån fra Agder Energi Varme, og det gjorde beslutningen enkel. Beboerne merker ikke kostnaden, sier Iversen.

Vaktmesteren legger vekt på at fjernvarme er en sikker oppvarmingsmetode. Etter denne første vinteren med fjernvarme kan han ikke få fullrost systemet. – Før måtte jeg bruke mange vinternetter nede i fyrrommet. Oljefyren stoppa typisk på de aller kaldeste nettene, sukker Iversen.

Varmeveksler

Naturvernforbundet var på besøk i Slettheiveien 66 og 68 i Kristiansand våren 2015.