Balansert ventilasjon

Mange boliger har dårlig og tett luft. Planlegger du å etterisolere eller skifte vinduer bør du installere balansert ventilasjon med varmegjenvinning samtidig.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
Mål: bedre inneklima, mindre varmetap
Energisparepotensial: overfører 70 – 90 % av varmen fra gammel til ny luft
Koster: 60 – 85 000 kr, eller typisk 4 – 550 kr m2
Spør:Ventilasjonsfirma/blikkenslager eller byggmester

Et balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning leverer frisk, filtrert luft til boligen din. Ventilasjonsanlegget lar den brukte inneluften som ventileres ut, varme opp den friske uteluften som ventileres inn i boligen. Dermed trenger du mindre energi til oppvarming, og får en jevnere temperatur i boligen din.

Boliger som er bygget etter 2010 har som regel balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Eldre boliger derimot har ofte avtrekksventilasjon. I bygninger med avtrekksventilasjon, eller helt naturlig ventilasjon får man friskluft gjennom ventiler i vinduer og vegger, og gjennom sprekker i huset, og du må lufte når dette ikke er nok.

Sentrale avtrekkssystemer er sensitive, enten de er viftebasert eller bygger på naturlige drivkrefter. For eksempel vil et systemer uten forvarming av frisklufta gi følelse av trekk i kalde perioder, mens ventilering basert på naturlige drivkrefter varierer mye over året. Dårlig luft, lukt og fukt er vanlig i svært mange av disse boligene. 


Hvis luften i boligen din er dårlig og tett, eller dere har problemer med fuktig luft, kondens, trekk eller har allergi er det å ettermontere balansert ventilasjon et viktig tiltak i seg selv.


Planlegger dere å etterisolere og bytte vinduer og dører, får dere et tettere hus uten luftlekkasjer. Da er det viktig å vurdere et nytt balansert ventilasjonsanlegg for å sikre god ventilering med frisk, filtrert luft inn til alle oppholdsrom. Ventilasjonsanlegget bør installeres i forbindelse med en helhetlig oppgradering av boligen, eller du kan legge opp til en mer stegvis prosess.

Bør du installere balansert ventilasjon?

 • Dere har utfordringer med dårlig og tett luft i boligen, og eventuelt små fuktproblemer. 
 • Dere har helseplager/allergi.
 • Dere har problemer med radon i boligen.
 • Dere ønsker bedre komfort i boligen.
 • Dere planlegger etterisolering, utskifting av vinduer eller andre oppgraderingstiltak i boligen.

Hva er fordelene med balansert ventilasjon?

 • Sikrer et godt inneklima i alle rom, hele året.
 • Sparer energi og dermed penger ved å gjenvinne varmen fra inneluften til den nye luften som blåses inn i boligen.
 • Gir deg kontroll på inneluften og luftmengden.
 • Unngår fuktskader i boligen som mugg og sopp, eller andre ugunstige forhold som f.eks. kondens på vinduene.
 • Slipper kald trekk i den kalde årstiden.
 • Filtre som fjerner forurensing fra uteluften og partikler fra inneluften.
 • Motvirker radon ved at radonkonsentrasjonen reduseres.
   

Hva koster balansert ventilasjon?

 • Et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjennvinning koster fra 60 – 100 000 kroner.
 • Hvor mye energi du sparer avhenger størrelsen på boligen, energiforbruket ditt og hvor effektivt ventilasjonsanlegget du velger er.
 • Gjennomsnittlig vil tiltaket redusere energiforbruket med 9 kWh/m2/år.
 • Det betyr at du i en gjennomsnittlig enebolig fra 80-tallet kan spare 1 450 kWh i året, eller mer

Slik går du frem for å få balansert ventilasjon

 • Få oversikt over energibehovet ditt, og om det er ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på deres fremtidige energibehov. Er det andre tiltak dere bør gjøre samtidig med at dere skal installere ventilasjonsanlegget? 
 • Vurder om dere skal gjøre hele jobben på en gang, eller om en stegvis tilnærming passer best for dere.
 • Ta kontakt med flere firma som kan gjøre jobben og be om pris på jobben som skal gjøres. 
 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort, og hva du eventuelt skal og kan gjøre selv. 
 • Søk støtte fra Enova.
 • Husk å vedlikeholde ventilasjonsanlegget!