Bergvarmepumpe

Kutt oppvarmingsbehovet til en tredjedel med en bergvarmepumpe. Varmepumpen henter gratis energi fra berget gjennom en energibrønn, hever temperaturen og avgir varme til boligen som vannbåren varme og varmtvann. For mange er dette den mest energieffektive oppvarmingsløsningen.

Bergvarmepumpe
Årsvarmefaktor (SCOP): 4 – 5 (testverdier)
Investering: 180 – 300 000 kr
Varmesystem: varmtvann og vannbåren varme
Installasjon: rørlegger, elektriker, brønnborer
Miljø: inneholder klimaskadelig kjølemedium, skal resirkuleres

Bergvarmepumper er den vanligste bruken av væske-vann varmepumpene i Norge. Grunnen er at bergvarmepumper varer lenge, krever lite vedlikehold og er både driftssikre og effektive. Det viktigste er likevel at varmekilden (berg/fjell) er tilgjengelig for mange. Væske-vann-varmepumper kan nemlig også brukes som sjøvarmepumpe, eller jordvarmepumpe.

Derfor vil en bergvarmepumpe være et godt alternativ for de fleste som har vannbåren varme og skal erstatte en fyrkjel eller elektrisk oppvarming, eller skal  Samtidig er det også denne varmepumpeløsningen som koster mest å installere.

Varmepumpen henter varmeenergi fra berget gjennom en energibrønn. En kollektor, et plastrør med sirkulerende væske, senkes ned i energibrønnen. Den sirkulerende væsken gjør at varmen fra berget kan hentes opp og overføres til varmepumpen inne i boligen.Varmepumpen hever temperaturen, og avgir varmen til boligen din som vannbåren varme og varmtvann.

Berggrunnen er en god varmekilde for en varmepumpe. Den har en høy og stabil temperatur over hele året. Dette gjør at en bergvarmepumpe blir 2 til 4 ganger mer effektiv enn vanlig elektrisk oppvarming, og kan dekke nesten hele (opp til 85 %) oppvarmingsbehovet ditt. Dette er lavere enn testverdiene, men gir en stor energibesparelse!

Så selv om du må gjøre den største investeringen kan likevel en bergvarmepumpe være det mest lønnsomme alternativet når du skal investere i en fornybar oppvarmingsløsning.

Passer en bergvarmepumpe for deg?

 • Du har en oljefyr, eller en annen type fyrkjel som du vil erstatte.
 • Du har en større enebolig, eller gode naboer å spleise på felles energibrønn med.
 • Du har vannbåren varme i boligen din, eller har planer om å installere det.
 • Du har en større bolig som du skal pusse opp, eller oppgradere.
 • Du skal bygge deg en ny bolig.
 • Du er opptatt av komfort, og liker å ha jevn temperatur hjemme.
 • Du ønsker å bruke lite energi til oppvarming av både rom og tappevann.

Hvor mye sparer du?

 • Du reduserer energiforbruket til oppvarming og varmtvann med fra 60 – 75 %.
 • Bruker du 25 000 kWh strøm totalt, kan du regne med å spare rundt 13 000 kWh.
 • En bergvarmepumpe har gjerne en teoretisk årsvarmefaktor (SCOP) på 5. Det betyr at den bruker 1 kWh strøm, men gir 5 kWh med varmeenergi under optimale forhold. (husk at dette er teoretiske testverdier og at virkeligheten ligger en god del under)
 • Du må regne med å betale 200 – 300 000 kroner for en ferdig installert bergvarmepumpe. Levetiden er på rundt 20 år.

Sånn går du frem

 • Få oversikt over boligens og familiens energiforbruk. Er det ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på det fremtidige energiforbruket ditt? Er det en bergvarmepumpe som vil passe best for dere – eller er det kanskje andre tiltak du bør prioritere først? 
 • Sjekk gjerne forbrukertester av varmepumper, og se etter produkter med svarnemerke og godt energimerke. 
 • En bergvarmepumpe skal installeres av fagfolk, som regel rørlegger, brønnborer og elektriker. Installatøren du velger vil ha desidert mest å si for om du får en varmepumpe som fungerer optimalt eller ikke. Kontakt derfor flere installatører med erfaring, trygg økonomi og gode referanser. Avtal befaring, og be om et pristilbud på hele jobben, inkludert garantier og oppfølging av anlegget i oppstartsfasen. Send gjerne forespørsel til dyktige energispesialister her på energismart.  
 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Pris er ikke alt. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort.
 • Husk å søke Enova om støtte når varmepumpen er ferdig installert og betalt.