Støttespillere

Disse aktørene støtter Energismart-prosjektet. Dette er bedrifter, organisasjoner og institusjoner som ønsker et mer faglig og strategisk samarbeid med Naturvernforbundet om tematikken vi jobber med på energismart.no.

Bergen kommune

Bergen kommune er landets nest største, og ønsker å være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer. Bergen har blant annet satt seg som mål å bli fossilfri i 2030. Kommunen ønsker å bygge et framtidens Bergen der det ikke brukes fossil energi, og der den energien som brukes blir brukt så smart som mulig.

Energismart har mottatt støtte fra Bergen kommune.

logo sparebanken vest støttespillere

Sparebanken Vest

I 200 år har Sparebanken Vest støttet små og store prosjekter som gjør Vestlandet enda litt bedre. Sparebanken Vest skal blant annet gi fart til gode ideer og prosjekter som bidrar til at omstillingen til lavutslippssamfunnet skjer raskt nok, og at Vestlandet tar en tydelig posisjon i de nye, grønne verdikjedene.

Energismart har mottatt støtte fra Sparebanken Vest.

Hacks logo

HACKS

For å oppnå målet vil 17 HACKS-partnere i 15 land øke bevisstheten om de økonomiske og økologiske fordelene med effektive oppvarmings- og kjølings -enheter gjennom en kommunikasjonskampanje. I tillegg gir 15 unike nasjonale nettplattformer klar og forståelig informasjon. Fokuset er på HAC-enheter, men også løsninger som reduserer energiforbruket. 

HACKS vil appellere til forbrukerne ved å hjelpe dem med å kjøpe nye HAC-produkter. De elektroniske plattformene tilbyr verktøy for å skaffe tilpasset informasjon, interaktive kommentarfunksjoner, produktinformasjon og direkte lenker til leverandørene av produktet. De elektroniske plattformene vil også gi veiledning om hvordan du kan forbedre situasjonen til forbrukerne mens du unngår kjøp av unødvendig utstyr, samt hvordan utstyr kan brukes og vedlikeholdes.

Til slutt vil HACKS samarbeide med relevante aktører som er involvert i beslutningsprosesser fra forbrukerne ved å bygge strategiske partnerskap for å fremme og lette kjøp av energieffektivt installasjonsutstyr. HACKS vil ha et sterkt fokus på installatører, forhandlere og forbrukerorganisasjoner på grunn av deres nærhet til forbrukerne og deres evne til å innlemme og gi råd om energieffektivt utstyr direkte i sitt arbeid.

topten logo

TopTen

TopTen drives i dag av ulike i organisasjoner i 16 europeiske land. Nettverket jobber målrettet med å synliggjøre energieffektive produkter på markedet, samt motivere forhandlere, prosdusenter og forbrukere til å prioritere energismarte produkter.  

EU

Energismart drives med støtte fra EUs Horizon2020 program for forskning og innovasjon (grant agreement No. 845231) hvor målet er å bidra til markedsendinger når det gjelder måten vi varmer opp, og kjøler bygningene våre. Målet er at flere bygninger i hele Europa skal bruke minst mulig energi.

Fornybar Norge

Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. De jobber for fornybare og bærekraftige energiløsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge.