Trygg og effektiv elbillading

Elbilen har ikke bare blitt viktig del av transportsystemet vårt. Den er også en integrert del av hjemmet ditt hver gang du lader. Derfor bør du velge elbillading som ikke bare er smart, men også trygg.

lading av elbil
Elbillading
Mål: trygg og energismart lading av elbilen
Energikutt: smartere lading kan redusere effektbehovet
Spør: godkjent elektriker for pris og valg av løsning hos deg

Elbilen er ikke bare kommet for å bli. Sannsynligheten er stor for at den vil dominere bilparken vår om noen år. Med stadig nye modeller på markedet og stadig lengre rekkevidde er det ikke så overraskende hvis den neste bilen du kjøper deg er elektrisk.

Selv om det er aspekter ved klima- og miljøregnskapet til elbilen kan diskuteres har de elektriske bilene noen udiskutable fordeler i form av mer effektiv motor, drevet av en fornybar energikilde, færre helseskadelige utslipp, og en fremditig utjevning av effektforbruket sammenlignet med fossilbilene. Denne artiklen handler immidlertid ikke om elbilens miljøregnskap, men om hva en elbil vil kreve av deg og av hjemmet ditt.

Setter du bare ladekontakten rett i stikkontakten du har i garasjen din hjemme bryter du mest sannsynlig reglene – og utsetter deg selv og familien din for en unødvendig brannrisiko.Elbiler kan nemlig gjennom uvettig lading bli til brannfeller.

Derfor finnes det et regelverk for hvordan elbillading skal foregå, også hjemme hos deg. Det aller viktigste er at ladepunktet ditt skal ha en egen strømkurs med jordfeilvern, og begrenset strømstyrke (maks 10 A). Det er også viktig at du aldri bruker skjøteledning eller en overgang/adapter når du lader elbilen din hjemme.

Selv om regelverket tillater at elbillading kan løses på forskjellige måter anbefaler nå både sikkerhetsmyndigheter og elektrobransje at du installerer en egen ladeboks og en ladekabel som er spesialtilpasset for lading av elbiler.

Ladepunktet ditt skal også installeres av en godkjent elektriker.

Når bør du skaffe trygg og effektiv lading av elbilen hjemme?

 • Du har allerede en elbil – og lader den hjemme på en uforsvarlig måte.
 • Du planlegger å kjøpe en elbil.
 • Du har familie og venner med elbil.
 • Du ønsker å gjøre en investering for fremtiden.
 • Du ønsker å gjøre elbilen til en del av et helhetlig smarthussystem i hjemmet ditt.
 • Du bor i et borettslag eller sameie som ikke har godkjente ladepunkter og -plasser for elbiler.  

 

Hva koster trygg og effektiv elbillading?

 • Hvis du velger å installere ladeboks for elbillading – koster ladeboksen gjerne i underkant av 20 000 kroner.
 • Velger du vanlig stikkontakt eller eventuelt industrikontakt vil investeringskostnaden være lavere, men du mister samtidig noen av mulighetene for styring av energiforbruket og effekten.
 • I tillegg må du betale for å etablere strømforsyningen og for arbeidet. Prisen på dette vil variere, så be om et pristibud på hele jobben.

Slik går du fram for å få trygg og effektiv elbillading

 • Hvis du allerede lader hjemme uten å følge reglene må du sette i gang arbeidet raskt. Er du på planleggingsstadiet kan du tenker litt lenger –  Da kan du ta hensyn til om det er ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på hvordan du bør prioritere. Er det andre tiltak du bør gjøre samtidig med at du legger opp til trygg og effektiv elbillading? Det å tenke elbil og -lading som en integrert del av husets energisystem kan være smart. I tillegg kan energilagring og etablering av solstrøm være interessante energitiltak som kan passe godt sammen med et energismart ladesystem for elbilen.
 • Har boligen din tilstrekkelig kapasitet? I noen boliger kan hovedsikringen være for liten. Kontakt en el-installatør for å få sjekket det eksisterende elektriske anlegget og hva som eventuelt må gjøres av utbedringer for å tåle elbillading.
 • Har du ikke tilstrekkelig kapasitet må du ta kontakt med nettsielskapet ditt og undersøke både muligheten for og eventuelle kostnader med å oppgradere.
 • Gjør en vurdering på om du skal velge minimumsløsningen eller strekke deg litt lenger og velge en ladeboks.
 • Innhent tilbud fra flere godkjente elektrikerfirma som har erfaring med å etablere ladepunkt for elbil. Velg den løsningen som passer best hos deg, og velg det firmaet du har størst tillit til. 
 • Installer ladeløsningen og lad elbilen din trygt hjemme.