Dusjer med gratis solvarme

Familien Ulvestad i Asker valgte valgte å fjerne oljefyren til fordel for bergvarmepumpe og solfangere på taket. Inspirasjonen kom på et av Oljefris informasjonsmøter.

Gunnar Ulvestad kjøpte i 2007 et eldre hus i Asker. Boligen har sett flere oppgraderinger siden det ble bygd i 1969, men ble i 2008 totalrehabilitert og også tilført et nytt tilbygg. Eneboligen huser til daglig 5-6 personer, og ble fram til nylig oppvarmet av en eldre oljefyr knyttet til sentralvarmeanlegget. I tillegg til radiatorene som avga varme fra oljefyringen var det også to vedovner, men disse ble mest brukt til hygge. Da huset ble rehabilitert i 2008 valgte Ulvestad også å supplere med flere varmekabler, varmefolie og peisinnsats i kjellerstua. ​

Ulvestad, som personlig har en sterk interesse for teknologi og varmeløsninger, vurderte lenge å bytte til en mer moderne varmeløsning. Høsten 2013, da Asker kommune sammen med Oljefri holdt et informasjonsmøte i kommunen om utfasing av oljefyrer og fornybare alternativer, ble Ulvestad inspirert til å gjennomføre planene.

– Det var nok en kombinasjon av miljø og økonomi som avgjorde saken. Det varslede forbudet mot oljefyring i 2020, samt muligheten til å bygge et moderne og klimavennlig oppvarmingsalternativ, gjorde det til en lett avgjørelse. At man i tillegg sparer penger på en slik investering og gir boligen en verdiøkning er også et viktig insentiv, sier Ulvestad.

Informasjon om boligen

Byggeår:1969
Størrelse:Bruksareal: 290m2, bruttoareal: 318 m2
Gammel oppvarmingsløsning:Oljefyr med radiatorer. To peiser.
Ny oppvarmingsløsning:Bergvarmepumpe og solfangere
Økonomi:Årlig forbruk oljefyr: 26 000,- Estimert årlig forbruk varmepumpe: 12 180,-

Spennende med solteknologi

Videre forteller han at Enovas inkludering av støtte til solvarme var et viktig moment da han så på de ulike løsningene. Ulvestads interesse for solanlegg førte til at han valgte å kombinere solfangere på taket med en bergvarmepumpe inne i det gamle fyrrommet. Etter informasjonsmøtet i Asker kom Ulvestad i kontakt med Oljefri-energispesialist Snersrud & Pedersen AS. Energispesialisten hadde en tett dialog med huseier, og bidro med konstruktive løsninger som var økonomisk gjennomførbare. 

– Det kan være en omfattende prosess å bygge solanlegg i et eksisterende hus, med tanke på rørføring mellom kjeller og tak. Men dette går stort sett greit når man uansett skal gjøre en ombygging i teknisk rom når man bytter ut oljefyren med en varmepumpe, forteller Eirik Opsahl, rørlegger i Snersrud og Pedersen AS.

Snersrud og Pedersen AS, som er totalleverandør av varmeanlegg inkludert sanering av oljetank/oljefyr, brønnboring og elektriker, har flere års erfaring med fornybare oppvarmingsløsninger og presiserer at solvarme er en løsning flere og flere husstander vurderer i Norge. 

-Vi installerer hovedsakelig væske til vann-varmepumper, men har i senere tid sett en stor framgang av luft/vann-varmepumper. Det har også blitt mer vanlig å kombinere solanlegg med en bergvarmepumpe for husstander som f.eks. ønsker å ha gulvvarme på bad og vaskerom under sommerhalvåret, sier Opsahl.

Full kontroll på lommeboka

Ulvestad legger ikke skjul på at det var en behagelig følelse da han tok sin første dusj i gratis varmtvann, og han presiserer at det å kunne måle temperaturen til solfangeranlegget gjør at han hele veien har god kontroll over forbruket sitt.

– Å kunne dusje gratis er en herlig følelse.  Vi er mange som benytter oss av dusjen i løpet av en morgen i dette huset, så dette har vært en kalkulert investering. Jeg har også vært tydelig på at jeg ønsker full kontroll på varmepumpens strømforbruk og solaranleggets varme, både digitalt og ved manometer. Snersrud og Pedersen har levert på alle områdene og jeg har også en god vedlikeholdsavtale, samt fått god brukerveiledning fra både produsent og leverandør, sier Ulvestad.

Oljefris energispesialist både tegner, prosjekterer og utfører jobben, samt bidrar med FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) etter endt jobb.

-Vi vet hvor viktig det er for kunden at vårt kontor dokumenterer arbeidet skikkelig. Vi vet også at det er enklere å forholde seg til én tilbyder i en slik prosess, sier Snersrud.​

Solanlegget vil ikke være økonomisk lønnsomt sammenlignet med bergvarmepumpen, men det er et godt alternativ for oppvarming av tappevann og en miljøbevisst investering med tanke på bærekraftige løsninger og framtiden.

Energiberegningen som Ulvestad har mottatt fra varmepumpens produsent viser en klar reduksjon i kostnadene for oppvarming. Fra et tidligere forbruk på rundt 26 000,- i året ved oljefyring, viser estimatene at oppvarming med varmepumpen vil ha en kostnad på ca. 12 180,- i året, altså en besparelse på 13 820,- pr. år. I tillegg har solanlegget de første månedene gitt en besparelse med hensyn til strømkostandene i størrelsesorden 30 %.

-Jeg er så langt svært fornøyd med driften til det nye anlegget og de økonomiske besparelsene jeg vil gjøre på sikt. Jo tidligere man skifter over til fornybart varmesystem, jo raskere går inntjeningen. At dette i tillegg er med å bedre klimaet er svært viktig, og jeg oppfordrer alle som har en oljefyr til å bli oljefri så raskt det lar seg gjøre, avslutter Ulvestad.

Naturvernforbundet var på besøk hos familien Ulvestad høsten 2014.